MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK STB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
14/12/2011 Mua 100,000,000 4,861,570  4.86%  47,552,370  47.55%  52,447,630  52.45%  16/12/2011 
13/12/2011 Mua 100,000,000 4,861,570  4.86%  47,552,370  47.55%  52,447,630  52.45%  16/12/2011 
12/12/2011 Mua 100,000,000 550,000  0.55%  42,690,800  42.69%  57,309,200  57.31%  16/12/2011 
09/12/2011 Mua 100,000,000 1,037,780  1.04%  42,140,800  42.14%  57,859,200  57.86%  16/12/2011 
08/12/2011 Mua 100,000,000 1,050,000  1.05%  41,103,020  41.10%  58,896,980  58.90%  16/12/2011 
07/12/2011 Mua 100,000,000 2,348,150  2.35%  40,053,020  40.05%  59,946,980  59.95%  16/12/2011 
06/12/2011 Mua 100,000,000 627,070  0.63%  37,704,870  37.70%  62,295,130  62.30%  16/12/2011 
05/12/2011 Mua 100,000,000 200,000  0.20%  37,077,800  37.08%  62,922,200  62.92%  16/12/2011 
02/12/2011 Mua 100,000,000 1,000,000  1.00%  36,877,800  36.88%  63,122,200  63.12%  16/12/2011 
01/12/2011 Mua 100,000,000 2,166,490  2.17%  35,877,800  35.88%  64,122,200  64.12%  16/12/2011 
30/11/2011 Mua 100,000,000 2,318,720  2.32%  33,711,310  33.71%  66,288,690  66.29%  16/12/2011 
29/11/2011 Mua 100,000,000 4,880,000  4.88%  31,392,590  31.39%  68,607,410  68.61%  16/12/2011 
28/11/2011 Mua 100,000,000 3,142,000  3.14%  26,512,590  26.51%  73,487,410  73.49%  16/12/2011 
25/11/2011 Mua 100,000,000 4,698,900  4.70%  23,370,590  23.37%  76,629,410  76.63%  16/12/2011 
24/11/2011 Mua 100,000,000 4,944,420  4.94%  18,671,690  18.67%  81,328,310  81.33%  16/12/2011 
23/11/2011 Mua 100,000,000 4,990,000  4.99%  13,727,270  13.73%  86,272,730  86.27%  16/12/2011 
22/11/2011 Mua 100,000,000 4,900,000  4.90%  8,737,270  8.74%  91,262,730  91.26%  16/12/2011 
18/11/2011 Mua 100,000,000 1,600,000  1.60%  3,837,270  3.84%  96,162,730  96.16%  16/12/2011 
17/11/2011 Mua 100,000,000 1,387,270  1.39%  2,237,270  2.24%  97,762,730  97.76%  16/12/2011 
16/11/2011 Mua 100,000,000 850,000  0.85%  850,000  0.85%  99,150,000  99.15%  16/12/2011 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.