MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK STB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/12/2022 5,290,963  117,988,474,900  22.3 (6.95 %)    8,084,500  180,284,350,000  2,793,537  62,295,875,100  77,835,923   
02/12/2022 13,506,850  281,617,822,500  20.85 (6.92 %)    13,591,110  283,374,643,500  84,260  1,756,821,000  84,040,623   
01/12/2022 7,125,080  138,939,060,000  19.5 (-2.50 %)    13,435,752  261,997,164,000  6,310,672  123,058,104,000  96,662,233   
30/11/2022 4,683,400  93,668,000,000  20 (1.27 %)    6,563,200  131,264,000,000  1,879,800  37,596,000,000  108,147,585   
29/11/2022 4,652,800  91,892,800,000  19.75 (0.25 %)    5,605,800  110,714,550,000  953,000  18,821,750,000  112,796,985   
28/11/2022 10,014,000  197,275,800,000  19.7 (4.23 %)    11,964,400  235,698,680,000  1,950,400  38,422,880,000  116,771,781   
25/11/2022 3,805,900  71,931,510,000  18.9 (3.85 %)    5,781,800  109,276,020,000  1,975,900  37,344,510,000  126,659,763   
24/11/2022 177,000  3,221,400,000  18.2 (4.00 %)    1,808,000  32,905,600,000  1,631,000  29,684,200,000  128,781,557   
23/11/2022 4,641,282  81,222,435,000  17.5 (3.55 %)    6,635,200  116,116,000,000  1,993,918  34,893,565,000  127,551,857   
22/11/2022 -1,115,806  -18,857,121,400  16.9 (1.20 %)    2,461,700  41,602,730,000  3,577,506  60,459,851,400  129,537,376   
21/11/2022 -2,029,200  -33,887,640,000  16.7 (-2.34 %)    926,000  15,464,200,000  2,955,200  49,351,840,000  131,381,576   
18/11/2022 -410,681  -7,022,645,100  17.1 (-0.58 %)    4,239,000  72,486,900,000  4,649,681  79,509,545,100  131,001,276   
17/11/2022 17,665,550  303,847,460,000  17.2 (6.50 %)    18,237,150  313,678,980,000  571,600  9,831,520,000  133,141,776   
16/11/2022 1,514,900  24,465,635,000  16.15 (6.95 %)    2,728,200  44,060,430,000  1,213,300  19,594,795,000  150,118,726   
15/11/2022 9,549,800  144,201,980,000  15.1 (-5.03 %)    11,483,300  173,397,830,000  1,933,500  29,195,850,000  152,442,526   
14/11/2022 21,865,452  346,567,414,200  15.85 (1.60 %)    23,125,652  366,541,584,200  1,260,200  19,974,170,000  156,509,826   
11/11/2022 25,344,700  395,377,320,000  15.6 (2.63 %)    25,749,100  401,685,960,000  404,400  6,308,640,000  161,503,938   
10/11/2022 -6,621,600  -100,317,240,000  15.15 (-7.06 %)    612,900  9,285,435,000  7,234,500  109,602,675,000  191,441,798  19.85% 
09/11/2022 -16,617,940  -270,041,525,000  16.25 (-1.52 %)    1,368,400  22,236,500,000  17,986,340  292,278,025,000  184,820,198  20.20% 
08/11/2022 1,328,060  21,846,587,000  16.45 (6.13 %)    4,411,300  72,565,885,000  3,083,240  50,719,298,000  185,487,498  20.16% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.