MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SSB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
25/11/2022 -16,700  -497,660,000  29.8 (0.85 %)    16,700  497,660,000  95,508,086   
24/11/2022 44,475,000  29.55 (-0.34 %)    44,475,000  95,380,386   
23/11/2022 1,500  44,475,000  29.65 (-0.50 %)    1,500  44,475,000  95,380,386   
22/11/2022 -97,800  -2,914,440,000  29.8 (0.00 %)    29,900  891,020,000  127,700  3,805,460,000  95,381,786   
21/11/2022 -3,000,000  29.8 (-0.67 %)    3,000,000  95,403,186   
18/11/2022 -100  -3,000,000  30 (-0.66 %)    100  3,000,000  95,382,186   
17/11/2022 139,500  4,212,900,000  30.2 (1.34 %)    139,600  4,215,920,000  100  3,020,000  95,382,086   
16/11/2022 71,400  2,127,720,000  29.8 (1.71 %)    71,400  2,127,720,000  95,521,686   
15/11/2022 7,500  219,750,000  29.3 (-1.68 %)    7,600  222,680,000  100  2,930,000  95,574,186   
14/11/2022 9,600  285,600,000  29.75 (-1.16 %)    9,600  285,600,000  95,577,286   
11/11/2022 -18,900  -567,945,000  30.05 (3.26 %)    18,900  567,945,000  95,586,886   
10/11/2022 -2,100  -61,110,000  29.1 (-3.32 %)    2,400  69,840,000  4,500  130,950,000  95,591,386  0.17% 
09/11/2022 5,300  159,530,000  30.1 (0.00 %)    5,300  159,530,000  95,589,286  0.17% 
08/11/2022 15,300  460,530,000  30.1 (0.33 %)    15,300  460,530,000  95,594,486  0.17% 
07/11/2022 1,700  51,000,000  30 (-0.99 %)    1,800  54,000,000  100  3,000,000  95,609,786  0.17% 
04/11/2022 51,460,500  30.3 (-0.66 %)    97,440,000  45,979,500  95,610,076  0.17% 
03/11/2022 1,690  51,460,500  30.45 (-1.77 %)    3,200  97,440,000  1,510  45,979,500  95,597,276  0.17% 
02/11/2022 12,900  399,255,000  30.95 (-0.16 %)    25,700  795,415,000  12,800  396,160,000  95,598,476  0.17% 
01/11/2022 -600  -18,600,000  31 (0.00 %)    1,400  43,400,000  2,000  62,000,000  95,622,676  0.17% 
31/10/2022 32,600  1,008,970,000  30.95 (-0.16 %)    34,100  1,055,395,000  1,500  46,425,000  95,535,864  0.18% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.