TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SMB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 1,100  45,980,000  41.8 (0.00 %)    1,100  45,980,000  10,756,595   
29/09/2022 2,200  91,960,000  41.8 (0.00 %)    4,200  175,560,000  2,000  83,600,000  10,752,795   
28/09/2022 3,900  163,020,000  41.8 (-0.48 %)    3,900  163,020,000  10,753,895   
27/09/2022 25,900  1,087,800,000  42 (-0.71 %)    30,800  1,293,600,000  4,900  205,800,000  10,757,795   
26/09/2022 22,500  951,750,000  42.3 (-0.47 %)    25,600  1,082,880,000  3,100  131,130,000  10,788,595   
23/09/2022 300  12,750,000  42.5 (0.59 %)    300  12,750,000  10,814,195   
22/09/2022 200  8,450,000  42.25 (-1.29 %)    200  8,450,000  10,814,495   
21/09/2022 4,200  179,760,000  42.8 (-0.47 %)    4,200  179,760,000  10,814,695   
20/09/2022 7,400  318,200,000  43 (1.18 %)    7,400  318,200,000  10,818,695   
19/09/2022 18,100,000  45 (-0.66 %)    27,150,000  9,050,000  10,826,095   
16/09/2022 400  18,100,000  45.25 (-0.55 %)    600  27,150,000  200  9,050,000  10,822,095   
15/09/2022 -163,620,000  45.45 (-0.11 %)    18,180,000  181,800,000  10,816,395   
14/09/2022 -3,600  13,650,000  45.45 (-0.55 %)    400  209,300,000  4,000  195,650,000  10,809,235   
13/09/2022 -700  13,650,000  45.7 (0.88 %)    5,600  209,300,000  6,300  195,650,000  10,795,735   
12/09/2022 -4,060  -443,940,000  45.3 (0.00 %)    3,100  185,730,000  7,160  629,670,000  10,783,335   
09/09/2022 -9,800  -443,940,000  45.3 (0.00 %)    4,100  185,730,000  13,900  629,670,000  10,781,535   
08/09/2022 -12,400  -561,720,000  45.3 (0.00 %)    5,600  253,680,000  18,000  815,400,000  10,766,035   
07/09/2022 -4,900  -221,970,000  45.3 (-1.09 %)    4,900  221,970,000  10,764,635   
06/09/2022 -19,100  -874,780,000  45.8 (-0.22 %)    500  22,900,000  19,600  897,680,000  10,764,635   
05/09/2022 -5,400  -247,860,000  45.9 (1.55 %)    1,600  73,440,000  7,000  321,300,000  10,765,135   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.