TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SIP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 -16,400  -1,802,050,000  108.963 (-5.50 %)    16,400  1,802,050,000  45,000,955   
29/09/2022 -3,000  -345,810,000  115.321 (-0.33 %)    3,000  345,810,000  44,988,955   
28/09/2022 -5,000  -568,000,000  115.737 (-3.07 %)    5,000  568,000,000  44,971,455   
27/09/2022 -12,000  -1,436,360,000  119.448 (0.04 %)    12,000  1,436,360,000  44,965,455   
26/09/2022 -17,500  -2,100,050,000  119.44 (-4.37 %)    17,500  2,100,050,000  44,957,155   
23/09/2022 -6,000  -744,960,000  124.911 (2.05 %)    6,000  744,960,000  44,945,955   
22/09/2022 -8,300  -1,014,300,000  122.364 (0.05 %)    8,300  1,014,300,000  44,942,955   
21/09/2022 -6,600  -804,020,000  122.325 (-0.71 %)    4,600  564,650,000  11,200  1,368,670,000  44,918,055   
20/09/2022 -3,000  -365,140,000  121.7 (0.08 %)    3,000  365,140,000  44,915,455   
15/09/2022 -15,400  -1,951,730,000  126.7 (3.60 %)    11,200  1,419,030,000  26,600  3,370,760,000  44,803,655   
14/09/2022 -57,400  -7,021,820,000  124 (-0.96 %)    57,400  7,021,820,000  44,807,955   
13/09/2022 -22,200  -2,779,960,000  124.8 (2.30 %)    9,100  1,140,060,000  31,300  3,920,020,000  44,769,955   
12/09/2022 -6,900  -843,800,000  122 (1.50 %)    6,900  843,800,000  44,772,855   
09/09/2022 -33,300  -4,009,730,000  123.5 (-2.22 %)    4,700  559,800,000  38,000  4,569,530,000  44,769,455   
08/09/2022 -6,200  -783,710,000  124 (-3.35 %)    6,200  783,710,000  44,768,655   
07/09/2022 -3,400  -437,240,000  130 (1.09 %)    3,400  437,240,000  44,748,955   
06/09/2022 -5,500  -718,780,000  129 (-2.05 %)    5,500  718,780,000  44,733,955  0.01% 
05/09/2022 -12,700  -1,750,200,000  131 (-2.09 %)    7,000  840,000,000  19,700  2,590,200,000  44,726,555  0.02% 
31/08/2022 -15,000  -2,008,130,000  135 (-0.74 %)    15,000  2,008,130,000  44,705,855  0.04% 
30/08/2022 -5,400  -736,290,000  135.9 (0.30 %)    2,000  270,000,000  7,400  1,006,290,000  44,631,755  0.12% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.