TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK SIP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/09/2022 0.00  117.00  119.45  -2.40 (-2.01 %)    45,426  5,426,014,000  119.40  120.90  120.90  117.00 
22/09/2022 0.00  122.40  122.36  0.10 (0.08 %)    22,566  2,761,067,400  122.30  122.2  124.90  121.30 
21/09/2022 0.00  122.00  122.33  -1.20 (-0.97 %)    19,325  2,363,896,100  123.20  123.20  123.20  121.60 
20/09/2022 121.70  121.70  121.70  0.10 (0.08 %)    22,012  2,712,901,700  121.60  124.8  124.80  121.40 
19/09/2022 126.00  126.00  126.00  0.30 (0.24 %)    61,645  7,493,048,500  125.70  123.70  126.00  120.50 
16/09/2022 123.70  123.70  123.70  -3.00 (-2.37 %)    20,050  2,520,546,000  126.70  130.0  130.00  123.70 
15/09/2022 126.70  126.70  126.70  4.40 (3.60 %)    52,396  6,639,285,800  122.30  127.00  127.00  125.00 
14/09/2022 124.00  124.00  124.00  -1.20 (-0.96 %)    67,632  8,271,337,500  125.20  124.7  124.70  121.50 
13/09/2022 124.80  124.80  124.80  2.80 (2.30 %)    68,955  8,630,271,800  122.00  123.50  126.00  123.50 
12/09/2022 122.00  122.00  122.00  1.80 (1.50 %)    21,331  2,602,630,000  14,600  1,492,120,000  120.20  122.0  123.90  120.90 
09/09/2022 123.50  123.50  123.50  -2.80 (-2.22 %)    98,100  11,794,740,000  126.30  131.00  131.00  118.00 
08/09/2022 124.00  124.00  124.00  -4.30 (-3.35 %)    20,500  2,588,990,000  20,000  2,182,000,000  128.30  132.2  132.20  124.00 
07/09/2022 130.00  130.00  130.00  1.40 (1.09 %)    25,200  3,232,080,000  10,000  1,094,000,000  128.60  131.00  131.00  126.30 
06/09/2022 129.00  129.00  129.00  -2.70 (-2.05 %)    42,700  5,490,040,000  131.70  131.7  131.70  126.00 
05/09/2022 131.00  131.00  131.00  -2.80 (-2.09 %)    55,000  7,244,270,000  7,000  840,000,000  133.80  134.20  135.00  130.00 
31/08/2022 135.00  135.00  135.00  -1.00 (-0.74 %)    39,329  5,263,557,400  136.00  139.0  139.00  133.00 
30/08/2022 135.90  135.90  135.90  0.40 (0.30 %)    25,200  3,426,730,000  135.50  137.50  140.00  134.10 
29/08/2022 135.00  135.00  135.00  -4.60 (-3.30 %)    61,800  8,374,880,000  139.60  141.0  141.00  134.00 
26/08/2022 140.70  140.70  140.70  -0.60 (-0.42 %)    208,100  29,052,720,000  141.30  143.00  143.50  137.20 
25/08/2022 141.90  141.90  141.90  2.70 (1.94 %)    50,517  7,138,228,300  139.20  141.0  143.00  140.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.