MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SDT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
25/11/2022 3 (0.00 %)    19  21,500  1,132   16  13,300  831   8,200
24/11/2022 3 (0.00 %)    2,700  386   14  18,100  1,293   -15,400
23/11/2022 3 (0.00 %)    10  9,200  920   22  16,700  759   -7,500
22/11/2022 3 (0.00 %)    2,700  386   14  18,100  1,293   -15,400
21/11/2022 2.9 (3.57 %)    12  7,600  633   11  11,100  1,009   -3,500
18/11/2022 2.8 (0.00 %)    12,600  1,575   13  19,100  1,469   -6,500
17/11/2022 2.8 (3.70 %)    15  21,900  1,460   11  31,400  2,855   -9,500
16/11/2022 2.7 (8.00 %)    32  35,800  1,119   20  40,400  2,020   -4,600
15/11/2022 2.5 (-7.41 %)    16  13,900  869   13  23,500  1,808   -9,600
14/11/2022 2.7 (-3.57 %)    8,200  1,025   13  23,500  1,808   -15,300
11/11/2022 2.8 (0.00 %)    23  25,300  1,100   11  18,000  1,636   7,300
09/11/2022 3.1 (3.33 %)    19  17,700  932   24  35,000  1,458   -17,300
08/11/2022 3 (0.00 %)    29  62,000  2,138   11  66,100  6,009   -4,100
07/11/2022 3 (-6.25 %)    23  67,900  2,952   24  69,000  2,875   -1,100
04/11/2022 3.2 (0.00 %)    22  20,100  914   19  30,900  1,626   -10,800
03/11/2022 3.2 (3.23 %)    31  34,500  1,113   18  25,500  1,417   9,000
02/11/2022 3.1 (-6.06 %)    28  28,100  1,004   24  49,600  2,067   -21,500
01/11/2022 3.3 (6.45 %)    14  12,700  907   14  39,500  2,821   -26,800
31/10/2022 3.1 (0.00 %)    36  34,600  961   20  62,200  3,110   -27,600
28/10/2022 0 (0.00 %)    28  21,200  757   14  59,100  4,221   -37,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.