TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SCL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SCL Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT      820,000  200,000    15/09/2022            0.00  
SCL Trần Văn Hoan Kế toán trưởng      11,000  25,000    05/09/2022  15/09/2022  25,000    15/09/2022  36,000  0.21  
SCL Vũ Văn Chiến Tổng Giám đốc      211,000  60,000    05/09/2022  15/09/2022  60,000    15/09/2022  271,000  1.57  
SCL Bùi Thị Vẻ Thành viên BKS      1,000    30/08/2022  15/09/2022  1,000    14/09/2022  1,000  0.01 quyền mua 
SCL Kiều Thị Miền Em  Kiều Văn Mát  Chủ tịch HĐQT  10,000    30/08/2022  15/09/2022  10,000    15/09/2022    0.00  
SCL Kiều Văn Mát Chủ tịch HĐQT      1,610,410  431,841    30/08/2022  15/09/2022  431,841    15/09/2022  2,042,251  11.82 quyền mua 
SCL Nguyễn Thị Thu Hoài Thành viên BKS      2,000    30/08/2022  15/09/2022  2,000    14/09/2022  2,000  0.01  
SCL Vũ Văn Chiến Tổng Giám đốc      10,000  150,000    04/08/2022  04/08/2022  50,000    29/07/2022  60,000  0.35 ESOP 
SCL Đào Xuân Quỳnh Thành viên BKS      1,520  38,000    04/08/2022  04/08/2022          0.00 ESOP 
SCL Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT      600,000  160,000    04/08/2022  04/08/2022  160,000    04/08/2022  760,000  4.40 ESOP 
SCL Vũ Văn Chiến Tổng Giám đốc      10,000          150,000    04/08/2022  160,000  0.93  
SCL Kiều Văn Mát Chủ tịch HĐQT      1,333,131          1,333,131    03/08/2022  1,477,097  8.55 quyền mua 
SCL CTCP Công nghiệp Dịch vụ Cao Cường   Đỗ Thị Minh Ngọc  Thành viên BKS  1,832,006          1,832,006    03/08/2022  2,029,847  11.75 đã mua 1.832.006 quyền mua 
SCL Kiều Văn Phu Anh  Kiều Văn Mát  Chủ tịch HĐQT  16,093          16,093    03/08/2022  17,831  0.10 đã mua 16.093 quyền mua 
SCL Nguyễn Hữu Tuấn Chồng  Nguyễn Thị Thu Hoài  Thành viên BKS  77,600          77,600    03/08/2022  85,980  0.50 đã mua 77.600 quyền mua  
SCL Vũ Thị Thanh Huyền Vợ  Kiều Văn Mát  Chủ tịch HĐQT  60,500          60,500    03/08/2022  67,033  0.39 đã mua 60500 quyền mua 
SCL Kiều Thị Nhung Em gái  Kiều Văn Cường  Thành viên HĐQT  1,081,660          1,081,660    03/08/2022  1,198,470  6.94 đã mua 1.081.660 quyền mua 
SCL Kiều Quang Vọng Phó Tổng GĐ      38,720          38,720    03/08/2022  42,901  0.25 đã mua 38.720 quyền mua 
SCL Kiều Văn Cao Em  Kiều Văn Mát  Chủ tịch HĐQT  16,456          16,456    03/08/2022  18,233  0.11 đã mua 16.456 quyền mua 
SCL Nguyễn Ánh Hồng Thành viên HĐQT      462,097          462,097    03/08/2022  511,990  2.96 đã mua 462.097 quyền mua 
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.