TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SAB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
15/08/2022 5,900  1,097,400,000  186 (2.20 %)    98,300  18,283,800,000  92,400  17,186,400,000  238,562,689  62.80% 
12/08/2022 14,000  2,548,000,000  182 (0.00 %)    45,900  8,353,800,000  31,900  5,805,800,000  238,568,589  62.80% 
11/08/2022 87,300  15,888,600,000  182 (0.00 %)    135,100  24,588,200,000  47,800  8,699,600,000  238,554,889  62.80% 
10/08/2022 28,300  5,150,600,000  182 (1.00 %)    87,900  15,997,800,000  59,600  10,847,200,000  238,569,389  62.80% 
09/08/2022 -26,300  -4,739,260,000  180.2 (-0.44 %)    94,300  16,992,860,000  120,600  21,732,120,000  238,551,389  62.80% 
08/08/2022 -31,100  -5,629,100,000  181 (-0.88 %)    74,600  13,502,600,000  105,700  19,131,700,000  238,538,589  62.80% 
05/08/2022 18,300  3,341,580,000  182.6 (-1.30 %)    149,900  27,371,740,000  131,600  24,030,160,000  238,413,789  62.82% 
04/08/2022 21,400  3,959,000,000  185 (-2.58 %)    223,300  41,310,500,000  201,900  37,351,500,000  238,452,789  62.82% 
03/08/2022 139,700  26,529,030,000  189.9 (1.12 %)    341,800  64,907,820,000  202,100  38,378,790,000  238,619,869  62.79% 
02/08/2022 105,700  19,850,460,000  187.8 (2.62 %)    194,300  36,489,540,000  88,600  16,639,080,000  238,776,369  62.77% 
01/08/2022 82,500  15,097,500,000  183 (1.67 %)    151,600  27,742,800,000  69,100  12,645,300,000  238,911,229  62.74% 
29/07/2022 75,900  13,662,000,000  180 (4.05 %)    377,900  68,022,000,000  302,000  54,360,000,000  238,956,829  62.74% 
28/07/2022 -75,200  -13,009,600,000  173 (3.16 %)    260,800  45,118,400,000  336,000  58,128,000,000  238,954,329  62.74% 
27/07/2022 1,300  218,010,000  167.7 (0.00 %)    106,700  17,893,590,000  105,400  17,675,580,000  238,948,629  62.74% 
26/07/2022 64,800  10,866,960,000  167.7 (1.64 %)    101,300  16,988,010,000  36,500  6,121,050,000  238,962,929  62.74% 
25/07/2022 -48,600  -8,019,000,000  165 (-0.60 %)    377,300  62,254,500,000  425,900  70,273,500,000  239,020,429  62.73% 
22/07/2022 3,900  19,920,000,000  166 (0.61 %)    8,300  26,858,800,000  4,400  6,938,800,000  239,038,429  62.72% 
21/07/2022 99,700  16,450,500,000  165 (3.25 %)    172,500  28,462,500,000  72,800  12,012,000,000  239,186,729  62.70% 
20/07/2022 70,300  11,233,940,000  159.8 (1.91 %)    83,800  13,391,240,000  13,500  2,157,300,000  239,297,329  62.68% 
19/07/2022 80,900  12,685,120,000  156.8 (1.69 %)    92,300  14,472,640,000  11,400  1,787,520,000  239,379,429  62.67% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.