TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK QLT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
QLT Nguyễn Mạnh Trường               765,000    17/01/2022  765,000  51.00  
QLT Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước       765,000    765,000  14/01/2022  11/02/2022    765,000  14/01/2022    0.00  
QLT Đặng Văn Dũng Thành viên HĐQT độc lập      85,900    85,900  30/12/2021  14/01/2022      14/01/2022  85,900  5.73  
QLT Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng GĐ      8,000    3,000  30/12/2021  14/01/2022    3,000  14/01/2022  5,000  0.33  
QLT Phan Huỳnh Tùng Chủ tịch HĐQT      11,400    6,400  30/12/2021  14/01/2022    1,000  14/01/2022  5,400  0.36  
QLT Vũ Trung Tá Chủ tịch HĐQT      196,500    191,500  30/12/2021  14/01/2022      14/01/2022  196,500  13.10  
QLT Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng GĐ      12,000    10,000  02/12/2021  16/12/2021    4,000  16/12/2021  8,000  0.53  
QLT Đặng Thanh Phong       75,000            500  17/11/2021  74,500  4.97  
QLT Phan Huỳnh Tùng Chủ tịch HĐQT      11,800    11,800  03/11/2021  10/11/2021    400  10/11/2021  11,400  0.76  
QLT Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng GĐ      12,000    12,000  21/10/2021  05/11/2021      05/11/2021  12,000  0.80  
QLT Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng GĐ      12,000    12,000  21/10/2021  05/11/2021          0.00  
QLT Đặng Thanh Phong               75,000    12/11/2020  75,000  5.00  
QLT Đào Việt Hà       75,000            75,000  12/11/2020    0.00  
QLT Vũ Trung Tá Chủ tịch HĐQT      121,500  75,000    26/08/2020  24/09/2020  75,000    24/09/2020  196,500  13.10  
QLT Đặng Văn Dũng Thành viên HĐQT độc lập      10,900  75,000    26/08/2020  24/09/2020  75,000    24/09/2020  85,900  5.73  
QLT Công ty TNHHH Vận tải Cửu Long       150,000    150,000  26/08/2020  24/09/2020    150,000  24/09/2020    0.00  
QLT Phan Huỳnh Tùng Thành viên HĐQT      11,800    2,000  05/05/2017  31/05/2017      31/05/2017  11,800  0.79  
QLT Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng GĐ      12,500    2,000  07/04/2017  03/05/2017    400  20/04/2017  12,100  0.81  
QLT Vũ Trung Tá Chủ tịch HĐQT      121,600    5,000  07/04/2017  03/05/2017    100  03/05/2017  121,500  8.10  
QLT Ngô Thanh Liêm Phó Tổng GĐ      16,300    5,000  07/04/2017  03/05/2017      20/04/2017  16,300  1.09  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.