TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PVT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/08/2022 66,400  1,397,720,000  21.05 (0.24 %)    127,200  2,677,560,000  60,800  1,279,840,000  113,677,283   
05/08/2022 225,500  4,735,500,000  21 (2.44 %)    232,500  4,882,500,000  7,000  147,000,000  113,743,683  13.86% 
04/08/2022 447,000  9,141,150,000  20.45 (-0.73 %)    462,900  9,466,305,000  15,900  325,155,000  113,972,183  13.79% 
03/08/2022 202,500  4,171,500,000  20.6 (4.04 %)    206,500  4,253,900,000  4,000  82,400,000  114,422,883  13.65% 
02/08/2022 364,300  7,213,140,000  19.8 (1.02 %)    376,500  7,454,700,000  12,200  241,560,000  114,628,383  13.58% 
01/08/2022 129,400  2,536,240,000  19.6 (3.70 %)    130,400  2,555,840,000  1,000  19,600,000  114,996,983  13.47% 
29/07/2022 -6,300  -119,070,000  18.9 (-1.56 %)    1,600  30,240,000  7,900  149,310,000  115,126,983  13.43% 
28/07/2022 -400  -7,680,000  19.2 (2.13 %)    400  7,680,000  115,128,583  13.43% 
27/07/2022 300  5,640,000  18.8 (-1.05 %)    300  5,640,000  115,126,583  13.43% 
26/07/2022 104,800  1,991,200,000  19 (0.00 %)    106,800  2,029,200,000  2,000  38,000,000  115,059,783  13.45% 
25/07/2022 56,200  1,064,990,000  18.95 (-3.32 %)    123,300  2,336,535,000  67,100  1,271,545,000  115,161,883  13.42% 
22/07/2022 413,000  50,960,000  19.6 (-2.00 %)    428,300  143,080,000  15,300  92,120,000  115,248,883  13.39% 
21/07/2022 282,000  5,625,900,000  19.95 (0.25 %)    318,300  6,350,085,000  36,300  724,185,000  115,214,583  13.40% 
20/07/2022 -37,100  -738,290,000  19.9 (0.00 %)    4,500  89,550,000  41,600  827,840,000  115,502,283  13.31% 
19/07/2022 15,400  305,690,000  19.85 (1.28 %)    46,000  913,100,000  30,600  607,410,000  115,459,783  13.33% 
18/07/2022 325,000  6,370,000,000  19.6 (3.16 %)    372,000  7,291,200,000  47,000  921,200,000  115,444,483  13.33% 
15/07/2022 -46,700  -887,300,000  19 (-1.55 %)    14,600  277,400,000  61,300  1,164,700,000  115,811,383  13.22% 
14/07/2022 86,000  1,655,500,000  19.25 (0.26 %)    91,100  1,753,675,000  5,100  98,175,000  115,788,983  13.22% 
13/07/2022 375,500  7,190,825,000  19.15 (-1.79 %)    412,500  7,899,375,000  37,000  708,550,000  115,874,782  13.20% 
12/07/2022 52,200  1,017,900,000  19.5 (4.84 %)    57,500  1,121,250,000  5,300  103,350,000  116,284,882  13.07% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.