MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK PIC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/03/2023 0.00  15.70  0.00 (0.00 %)    15.70  15.70  15.70  15.70 
24/03/2023 0.00  15.70  0.00 (0.00 %)    15.70  15.7  15.70  15.70 
23/03/2023 0.00  15.70  0.00 (0.00 %)    15.70  15.70  15.70  15.70 
22/03/2023 0.00  15.70  -0.20 (-1.26 %)    2,000  31,180,000  15.90  15.3  15.70  15.30 
21/03/2023 0.00  15.90  0.00 (0.00 %)    15.90  15.90  15.90  15.90 
20/03/2023 0.00  15.90  0.00 (0.00 %)    15.90  15.9  15.90  15.90 
17/03/2023 0.00  15.90  0.00 (0.00 %)    15.90  15.90  15.90  15.90 
16/03/2023 0.00  15.90  0.00 (0.00 %)    15.90  15.9  15.90  15.90 
15/03/2023 0.00  15.90  0.00 (0.00 %)    15.90  15.90  15.90  15.90 
14/03/2023 15.90  15.90  0.60 (3.92 %)    1,230  18,528,000  15.30  15.0  15.90  15.00 
13/03/2023 15.30  15.30  0.00 (0.00 %)    15.30  15.30  15.30  15.30 
10/03/2023 15.30  15.30  0.00 (0.00 %)    15.30  15.3  15.30  15.30 
09/03/2023 15.30  15.30  0.00 (0.00 %)    48  673,800  15.30  15.30  15.30  15.30 
08/03/2023 15.30  15.30  0.00 (0.00 %)    10,000  153,000,000  15.30  15.3  15.30  15.30 
07/03/2023 15.30  15.30  0.00 (0.00 %)    7,100  107,530,000  15.30  13.80  15.30  13.80 
06/03/2023 15.30  15.30  1.30 (9.29 %)    135  2,062,000  14.00  15.3  15.30  15.30 
03/03/2023 14.00  14.00  0.00 (0.00 %)    14.00  14.00  14.00  14.00 
02/03/2023 14.00  14.00  0.00 (0.00 %)    14.00  14.0  14.00  14.00 
01/03/2023 14.00  14.00  0.00 (0.00 %)    98,100  14.00  14.00  14.00  14.00 
28/02/2023 14.00  14.00  -1.00 (-6.67 %)    258  3,613,200  15.00  14.0  14.00  14.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.