TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NTP - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NTP Công đoàn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong       1,967,400  250,000    29/04/2022  26/05/2022  170,500    26/05/2022  2,137,900  1.65  
NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam       7,705,309  1,000,000    28/04/2022  20/05/2022  166,500    20/05/2022  7,871,809  6.08  
NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam       6,705,309  1,000,000    28/03/2022  21/04/2022  1,000,000    21/04/2022  7,705,309  5.95  
NTP Đỗ Thị Thủy Vợ  Trần Nhật Ninh  Phó Tổng GĐ  65,000    65,000  21/01/2022  17/02/2022    60,000  17/02/2022  5,000  0.00  
NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam       6,671,509  1,200,000    28/12/2021  21/01/2022  33,800    21/01/2022  6,705,309  5.17  
NTP Công đoàn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong       1,552,400  1,000,000    17/11/2021  15/12/2021  415,000    15/12/2021  1,967,400  1.52  
NTP Chu Văn Phương Phó Tổng GĐ      960,623    960,623  17/11/2021  15/12/2021    960,623  15/12/2021    0.00  
NTP Công đoàn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong       1,452,400  100,000    03/11/2021  30/11/2021  100,000    10/11/2021  1,552,400  1.20  
NTP Nguyễn Thị Thanh Xuân Vợ  Nguyễn Văn Thức  Công bố thông tin  164,379  100,000    03/11/2021  30/11/2021  100,000    10/11/2021  64,379  0.05  
NTP Công đoàn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong       1,402,400  100,000    15/07/2021  11/08/2021  50,000    11/08/2021  1,452,400  1.12  
NTP Công đoàn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong       1,222,400  180,000    08/07/2021  05/08/2021  180,000    08/07/2021  1,402,400  1.08  
NTP Công đoàn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong       1,049,400  250,000    03/06/2021  01/07/2021  173,000    01/07/2021  1,222,400  0.94  
NTP Công đoàn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong       1,006,000  250,000    29/04/2021  27/05/2021  43,400    27/05/2021  1,049,400  0.81  
NTP Đỗ Thị Thủy Vợ  Trần Nhật Ninh  Phó Tổng GĐ  542  59,000    18/02/2021  15/03/2021  59,000    19/02/2021  59,540  0.05  
NTP Trần Thị Hoài Anh Thành viên Ban kiểm toán nội bộ      1,000    28/12/2020  20/01/2021  1,000    18/01/2021  1,000  0.00  
NTP Nguyễn Thị Hạnh Nguyên Thành viên Ban kiểm toán nội bộ      1,000    28/12/2020  20/01/2021  1,000    19/01/2021  1,000  0.00  
NTP Công đoàn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong       656,000  350,000    18/12/2020  11/01/2021  350,000    18/12/2020  1,006,000  0.78  
NTP Công đoàn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong       466,000  190,000    02/12/2020  30/12/2020  190,000    11/12/2020  656,000  0.51  
NTP Công đoàn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong       280,000  200,000    09/09/2020  05/10/2020  186,000    05/10/2020  466,000  0.36  
NTP Công đoàn CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong       90,000  190,000    07/08/2020  01/09/2020  190,000    01/09/2020  280,000  0.22  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.