TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK NTC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 175.717 (2.88 %)    10,849,059  3.80% 
22/09/2022 170.791 (0.29 %)    10,849,059  3.80% 
21/09/2022 -7,400  -1,245,640,000  170.301 (1.25 %)    7,400  1,245,640,000  10,849,059  3.80% 
20/09/2022 168.205 (-0.59 %)    10,849,009  3.80% 
19/09/2022 169 (-0.71 %)    10,841,009  3.83% 
16/09/2022 -50  -8,500,000  169.9 (-0.76 %)    50  8,500,000  10,841,009  3.83% 
15/09/2022 -8,000  -1,369,670,000  170 (-1.56 %)    8,000  1,369,670,000  10,833,509  3.86% 
14/09/2022 174.5 (0.40 %)    10,833,509  3.86% 
13/09/2022 -7,500  -1,299,580,000  174 (-0.97 %)    7,500  1,299,580,000  10,833,409  3.86% 
12/09/2022 176 (0.28 %)    10,833,409  3.86% 
09/09/2022 -100  -17,510,000  176.5 (0.51 %)    100  17,510,000  10,828,409  3.88% 
08/09/2022 177.4 (-0.17 %)    10,823,409  3.90% 
07/09/2022 -5,000  -888,550,000  176 (-1.84 %)    5,000  888,550,000  10,815,409  3.94% 
06/09/2022 -5,000  -895,800,000  178.2 (-0.78 %)    5,000  895,800,000  10,815,409  3.94% 
05/09/2022 -8,000  -1,436,420,000  179.5 (-2.23 %)    8,000  1,436,420,000  10,810,409  3.96% 
31/08/2022 184 (-0.11 %)    10,810,409  3.96% 
30/08/2022 -5,000  -922,910,000  183 (-1.19 %)    5,000  922,910,000  10,810,409  3.96% 
29/08/2022 186 (-0.27 %)    10,810,409  3.96% 
26/08/2022 187.9 (0.37 %)    10,810,409  3.96% 
25/08/2022 187.5 (0.00 %)    10,810,409  3.96% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.