TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK NTC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
30/09/2022 170 (-0.06 %)    93  22,200  239   88  17,100  194   5,100
29/09/2022 169.7 (-0.76 %)    39  10,300  264   30  13,300  443   -3,000
28/09/2022 172.9 (0.23 %)    50  16,100  322   44  24,200  550   -8,100
27/09/2022 172 (0.29 %)    30  11,900  397   26  10,000  385   1,900
26/09/2022 0 (0.00 %)    60  27,300  455   59  24,500  415   2,800
23/09/2022 0 (0.00 %)    62  18,500  298   65  15,300  235   3,200
22/09/2022 172 (1.00 %)    63  18,700  297   39  9,700  249   9,000
21/09/2022 173.8 (3.33 %)    100  36,100  361   68  20,300  299   15,800
20/09/2022 171 (1.06 %)    72  17,800  247   27  15,200  563   2,600
19/09/2022 169 (-0.71 %)    81  20,400  252   40  20,400  510   0
16/09/2022 169.9 (-0.76 %)    54  15,000  278   27  12,900  478   2,100
15/09/2022 170 (-1.56 %)    117  27,200  232   82  20,100  245   7,100
14/09/2022 174.5 (0.40 %)    54  9,700  180   18  6,200  344   3,500
13/09/2022 174 (-0.97 %)    97  19,500  201   64  26,500  414   -7,000
12/09/2022 176 (0.28 %)    38  10,000  263   28  12,200  436   -2,200
09/09/2022 176.5 (0.51 %)    55  9,000  164   36  14,000  389   -5,000
08/09/2022 177.4 (-0.17 %)    47  9,600  204   39  19,600  503   -10,000
07/09/2022 176 (-1.84 %)    66  13,300  202   83  16,800  202   -3,500
06/09/2022 178.2 (-0.78 %)    69  20,500  297   58  14,700  253   5,800
05/09/2022 179.5 (-2.23 %)    129  31,600  245   68  23,100  340   8,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.