MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK MSR - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
MSR Craig Richard Bradshaw Thành viên HĐQT      4,143,384    3,000,000  11/01/2021  08/02/2021    3,000,000  21/01/2021  1,143,384  0.10  
MSR Mitsubishi Materials Corporation               109,915,542    08/12/2020  109,915,542  10.00  
MSR CTCP Tầm nhìn Ma San   Đặng Ngọc Cả  Thành viên BKS  674,713,683  15,902,430    26/12/2017  14/01/2018  15,902,430    25/12/2017  690,616,113  62.83  
MSR MRC Ltd.       144,166,284            144,166,284  20/12/2016    0.00  
MSR Dominic John Heaton Thành viên HĐQT      8,320,857  100,000    04/08/2016  31/08/2016  79,400    31/08/2016  8,400,257  0.76  
MSR Nguyễn Quỳnh Lâm Thành viên BKS      120,000    05/05/2016  02/06/2016  63,000    16/05/2016  63,000  0.01  
MSR Nguyễn Thị Hải Yến Kế toán trưởng      20,000    20,000  05/05/2016  02/06/2016    20,000  16/05/2016    0.00  
MSR Dominic John Heaton Thành viên HĐQT      8,420,857    100,000  05/05/2016  02/06/2016    100,000  16/05/2016  8,320,857  0.76  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.