MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK MKP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
06/06/2023 0.00  27.60  0.00  0.00 (0.00 %)    220,800  27.60  27.60  27.60  27.60 
05/06/2023 27.80  27.80  27.80  1.30 (4.91 %)    600  16,550,000  26.50  26.5  27.80  26.50 
02/06/2023 26.50  26.50  26.50  0.00 (0.00 %)    200  5,300,000  26.50  26.50  26.50  26.50 
01/06/2023 26.50  26.50  26.50  0.00 (0.00 %)    100  2,650,000  26.50  26.5  26.50  26.50 
31/05/2023 26.50  26.50  26.50  -1.40 (-5.02 %)    900  23,850,000  27.90  26.50  26.50  26.50 
30/05/2023 27.40  27.40  27.40  1.30 (4.98 %)    1,200  33,440,000  26.10  28.0  28.00  27.00 
29/05/2023 26.12  27.00  26.00  -0.70 (-2.53 %)    400  10,850,000  27.70  27.50  27.50  27.00 
26/05/2023 26.65  27.70  26.68  1.30 (4.92 %)    1,100  30,440,000  26.40  27.4  27.70  27.40 
25/05/2023 25.38  26.20  25.23  -0.70 (-2.60 %)    200  5,270,000  26.90  26.50  26.50  26.20 
24/05/2023 25.91  26.90  25.91  -0.10 (-0.37 %)    1,000  26,900,000  27.00  26.9  26.90  26.90 
23/05/2023 26.00  27.00  26.00  0.00 (0.00 %)    50  1,300,000  27.00  27.00  27.00  27.00 
22/05/2023 26.00  27.00  26.00  -0.10 (-0.37 %)    1,000  27,000,000  27.10  27.0  27.00  27.00 
19/05/2023 26.10  27.10  26.10  0.00 (0.00 %)    500  13,550,000  27.10  27.10  27.10  27.10 
18/05/2023 26.10  27.10  26.10  0.00 (0.00 %)    27.10  27.1  27.10  27.10 
17/05/2023 26.10  27.10  26.10  0.00 (0.00 %)    900  24,390,000  27.10  27.10  27.10  27.10 
16/05/2023 26.05  27.10  26.10  0.10 (0.37 %)    1,000  27,050,000  27.00  27.0  27.10  27.00 
15/05/2023 26.04  26.70  25.71  0.40 (1.52 %)    2,410  65,132,000  26.30  28.70  28.70  26.70 
12/05/2023 25.34  26.50  25.52  0.00 (0.00 %)    1,500  39,470,000  26.50  26.1  26.50  26.10 
11/05/2023 25.55  26.50  25.52  0.30 (1.15 %)    3,200  84,900,000  26.20  27.00  27.00  26.50 
10/05/2023 25.23  27.00  26.00  0.00 (0.00 %)    2,500  65,500,000  27.00  26.0  27.00  26.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.