MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK LPB - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
LPB Phạm Thị Thanh Thủy Vợ  Bùi Thái Hà  Phó TGĐ  2,233,964    2,233,964  21/04/2023  18/05/2023    2,228,725  18/05/2023  5,239  0.00  
LPB Dương Công Đoàn Anh  Dương Công Toàn  Phó Chủ tịch HĐQT  13,805,972    3,805,972  12/04/2023  11/05/2023    3,805,972  14/04/2023  10,000,000  0.00  
LPB Nguyễn Đức Ứng Anh rể  Nguyễn Thị Gấm  Kế toán trưởng  48,060    48,000  21/03/2023  19/04/2023    30,000  19/04/2023  543,905  0.00  
LPB Vũ Quốc Vinh Em  Vũ Quốc Khánh  Phó Tổng GĐ  64,745    64,745  02/03/2023  31/03/2023    64,745  27/03/2023    0.00  
LPB Nguyễn Thị Ngọc Bích Chị  Nguyễn Quốc Thành  Phó Tổng GĐ  286,798    286,798  23/02/2023  24/03/2023    286,798  09/03/2023    0.00  
LPB Dương Tuyết Lan Em  Dương Hoài Liên  Thành viên HĐQT độc lập  187,829    187,829  23/02/2023      187,829  23/02/2023    0.00  
LPB Nguyễn Thanh Tùng Phó Tổng GĐ      130,891    20,000  22/02/2023  15/03/2023    20,000  17/02/2023  110,891  0.00  
LPB Trần Thị Hoài Hương Em dâu  Nguyễn Ngọc Nam  Phó Tổng GĐ  13,920    13,920  22/02/2023  22/03/2023    13,900  20/03/2023  20  0.00  
LPB Nguyễn Đức Ứng Anh rể  Nguyễn Thị Gấm  Kế toán trưởng  88,060    80,000  15/02/2023  14/03/2023    40,000  14/03/2023  573,905  0.00  
LPB Vũ Quốc Khánh Phó Tổng GĐ      1,091,853    100,000  07/02/2023  06/03/2023    91,000  06/03/2023  1,000,853  0.00  
LPB Trần Thị Hoài Hương Em dâu  Nguyễn Ngọc Nam  Phó Tổng GĐ  13,920    13,920  13/01/2023  11/02/2023      12/02/2023  13,920  0.00  
LPB Nguyễn Thị Ngọc Bích Chị  Nguyễn Quốc Thành  Phó Tổng GĐ  348,158    113,583  21/12/2022  16/01/2023    113,583  27/12/2022  286,798  0.00  
LPB Dương Công Đoàn Anh  Dương Công Toàn  Phó Chủ tịch HĐQT  25,373,148    15,373,148  12/12/2022  10/01/2023    15,373,148  10/01/2023  13,805,972  0.00  
LPB Phạm Thị Thanh Thủy Vợ  Bùi Thái Hà  Phó Tổng GĐ  2,368,078    426,500        426,500  07/10/2022  1,942,578  0.00  
LPB Nguyễn Ánh Vân Phó Tổng GĐ      727,358    139,000  29/07/2022  25/08/2022    139,000  29/07/2022  588,358  0.00  
LPB Đặng Minh Hoàng Con  Nguyễn Ánh Vân  Phó Tổng GĐ  139,000    29/07/2022  25/08/2022  139,000    29/07/2022  139,000  0.00  
LPB Nguyễn Ánh Vân Phó Tổng GĐ      290,358  437,000    22/06/2022  22/06/2022  437,000    22/06/2022  727,358  0.00  
LPB Kim Minh Tuấn Phó TGĐ      336,000    22/06/2022  22/06/2022  336,000    22/06/2022  336,000  0.00  
LPB Huỳnh Ngọc Huy Chủ tịch HĐQT      130,854  300,000    22/06/2022  22/06/2022  300,000    22/06/2022  430,854  0.00  
LPB Nguyễn Quốc Thành Phó TGĐ Công nghệ thông tin      236,000    22/06/2022  22/06/2022  236,000    22/06/2022  236,000  0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.