MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK IMP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
01/08/2012 Mua 100,000 1,100  1.10%  100,000  100.00%      04/08/2012 
26/07/2012 Mua 100,000 1,040  1.04%  98,900  98.90%  1,100  1.10%  04/08/2012 
24/07/2012 Mua 100,000 1,510  1.51%  97,860  97.86%  2,140  2.14%  04/08/2012 
19/07/2012 Mua 100,000 1,000  1.00%  96,350  96.35%  3,650  3.65%  04/08/2012 
18/07/2012 Mua 100,000 2,500  2.50%  95,350  95.35%  4,650  4.65%  04/08/2012 
17/07/2012 Mua 100,000 4,100  4.10%  92,850  92.85%  7,150  7.15%  04/08/2012 
16/07/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  88,750  88.75%  11,250  11.25%  04/08/2012 
13/07/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  83,750  83.75%  16,250  16.25%  04/08/2012 
12/07/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  78,750  78.75%  21,250  21.25%  04/08/2012 
10/07/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  69,150  69.15%  30,850  30.85%  04/08/2012 
09/07/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  64,150  64.15%  35,850  35.85%  04/08/2012 
06/07/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  59,150  59.15%  40,850  40.85%  04/08/2012 
05/07/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  54,150  54.15%  45,850  45.85%  04/08/2012 
04/07/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  49,150  49.15%  50,850  50.85%  04/08/2012 
03/07/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  44,150  44.15%  55,850  55.85%  04/08/2012 
02/07/2012 Mua 100,000 980  0.98%  39,150  39.15%  60,850  60.85%  04/08/2012 
29/06/2012 Mua 100,000 4,000  4.00%  38,170  38.17%  61,830  61.83%  04/08/2012 
28/06/2012 Mua 100,000 4,000  4.00%  34,170  34.17%  65,830  65.83%  04/08/2012 
27/06/2012 Mua 100,000 5,000  5.00%  30,170  30.17%  69,830  69.83%  04/08/2012 
26/06/2012 Mua 100,000 4,400  4.40%  25,170  25.17%  74,830  74.83%  04/08/2012 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.