MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK IMP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
25/11/2022 -70  -3,710,000  53 (-1.30 %)    70  3,710,000  16,791,149   
24/11/2022 -400  -21,480,000  53.7 (1.32 %)    100  5,370,000  500  26,850,000  16,791,149   
23/11/2022 -263,105,200  53 (4.95 %)    263,105,200  16,786,247   
22/11/2022 -263,105,200  50.5 (-3.99 %)    263,105,200  16,785,747   
21/11/2022 -5,002  -263,105,200  52.6 (-0.75 %)    5,002  263,105,200  16,785,747   
18/11/2022 -300  -15,900,000  53 (2.32 %)    200  10,600,000  500  26,500,000  16,783,747   
17/11/2022 -97,000,000  51.8 (6.80 %)    97,000,000  16,781,947   
16/11/2022 -2,000  -97,000,000  48.5 (4.30 %)    2,000  97,000,000  16,781,947   
15/11/2022 -2,000  -93,000,000  46.5 (0.65 %)    2,000  93,000,000  16,774,647   
14/11/2022 -342,536,000  46.2 (-1.70 %)    564,000  343,100,000  16,774,647   
11/11/2022 -7,288  -342,536,000  47 (1.08 %)    12  564,000  7,300  343,100,000  16,765,547   
10/11/2022 1,300  60,450,000  46.5 (-5.10 %)    1,300  60,450,000  16,765,059  49.89% 
09/11/2022 -9,100  -445,900,000  49 (0.00 %)    9,100  445,900,000  16,766,359  49.87% 
08/11/2022 -500  -24,500,000  49 (-3.92 %)    500  24,500,000  16,766,159  49.87% 
07/11/2022 -200  -10,200,000  51 (-0.97 %)    200  10,200,000  16,757,759  49.88% 
04/11/2022 -7,000  -360,500,000  51.5 (-4.63 %)    1,400  72,100,000  8,400  432,600,000  16,754,959  49.88% 
03/11/2022 -2,800  -151,200,000  54 (-0.18 %)    2,800  151,200,000  16,755,359  49.88% 
02/11/2022 -1,000  -54,100,000  54.1 (2.08 %)    1,000  54,100,000  16,751,359  49.89% 
01/11/2022 -4,000  -212,000,000  53 (-0.38 %)    4,000  212,000,000  16,751,359  49.89% 
31/10/2022 -4,986,000  53.2 (-3.97 %)    4,986,000  16,751,359  49.89% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.