MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HSL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HSL Nguyễn Thị Tuyết Nhung Chủ tịch HĐQT      4,000,000    14/03/2022    4,000,000    14/03/2022  4,000,000  11.30  
HSL Nguyễn Tuấn Dũng Thành viên HĐQT      2,500,000    14/03/2022    2,500,000    14/03/2022  2,500,000  7.07  
HSL Lê Văn Đức TV HĐQT      1,000,000    14/03/2022    1,000,000    14/03/2022  1,000,000  2.83  
HSL Lê Văn Đức Chủ tịch HĐQT      2,725,000    2,725,000  30/12/2021  28/01/2022    2,725,000  05/01/2022    0.00  
HSL Nguyễn Tuấn Dũng Công bố thông tin      500,000    20/07/2021  18/08/2021      18/08/2021    0.00  
HSL Nguyễn Xuân Giáp       1,703,125            1,072,700  13/01/2021  630,425  1.78  
HSL Nguyễn Xuân Giáp       1,703,125    1,250,000  17/12/2020  15/01/2021          0.00  
HSL OGIWARA KOTARO       787,800            1,800  30/08/2019  786,000  2.22  
HSL OGIWARA KOTARO       707,800          80,000    27/08/2019  787,800  2.23  
HSL Nguyễn Tuấn Cường Thành viên HĐQT      187,500    87,500  21/01/2019  19/02/2019    87,500  18/02/2019  100,000  0.28  
HSL Bùi Quý Ba Thành viên HĐQT      250,000    150,000  27/12/2018  25/01/2019    150,000  24/01/2019  100,000  0.28  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.