TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HSG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/06/2022 16.75 (-1.47 %)    3,852  8,656,300  2,247   3,215  9,783,000  3,043   -1,126,700
27/06/2022 17 (6.92 %)    3,507  13,636,400  3,888   4,415  11,779,600  2,668   1,856,800
24/06/2022 15.9 (4.61 %)    3,434  15,245,000  4,439   5,212  15,349,900  2,945   -104,900
23/06/2022 15.15 (0.33 %)    3,125  7,386,200  2,364   2,453  8,110,100  3,306   -723,900
22/06/2022 15.1 (6.34 %)    3,733  12,918,300  3,461   3,085  8,411,300  2,727   4,507,000
21/06/2022 14.15 (-4.39 %)    5,171  25,451,500  4,922   5,771  21,508,400  3,727   3,943,100
20/06/2022 14.75 (-7.23 %)    4,147  15,807,700  3,812   4,533  19,211,800  4,238   -3,404,100
17/06/2022 15.85 (-6.76 %)    4,620  13,069,000  2,829   4,450  18,443,100  4,145   -5,374,100
16/06/2022 17 (-2.86 %)    5,677  12,042,400  2,121   4,490  13,939,900  3,105   -1,897,500
15/06/2022 17.45 (-7.18 %)    7,473  14,667,000  1,963   4,699  20,172,800  4,293   -5,505,800
14/06/2022 18.75 (-7.18 %)    9,490  17,017,500  1,793   4,336  20,605,900  4,752   -3,588,400
13/06/2022 20.15 (-7.14 %)    6,848  10,167,200  1,485   3,917  15,806,100  4,035   -5,638,900
10/06/2022 21.65 (-2.91 %)    5,250  12,838,700  2,445   8,048  21,221,500  2,637   -8,382,800
09/06/2022 22.3 (6.19 %)    5,108  15,180,600  2,972   6,752  14,605,900  2,163   574,700
08/06/2022 21 (2.44 %)    5,519  11,881,600  2,153   4,595  11,543,600  2,512   338,000
07/06/2022 20.45 (-4.88 %)    9,073  14,403,400  1,588   4,560  16,989,500  3,726   -2,586,100
06/06/2022 21.5 (-2.71 %)    4,418  7,410,700  1,677   3,650  10,534,000  2,886   -3,123,300
03/06/2022 22.1 (1.84 %)    6,490  16,518,600  2,545   4,797  14,278,800  2,977   2,239,800
02/06/2022 21.65 (-4.20 %)    9,458  17,998,300  1,903   4,808  21,164,700  4,402   -3,166,400
01/06/2022 22.6 (-0.88 %)    8,353  16,824,100  2,014   4,675  16,702,600  3,573   121,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.