MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HSG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
09/06/2023 16.55 (0.91 %)    12,662  44,319,200  3,500   8,636  32,537,300  3,768   11,781,900
08/06/2023 16.35 (-2.68 %)    16,547  44,725,000  2,703   12,105  49,650,600  4,102   -4,925,600
07/06/2023 16.75 (4.04 %)    15,449  67,022,700  4,338   20,130  62,587,100  3,109   4,435,600
06/06/2023 16.1 (1.26 %)    9,948  44,050,600  4,428   13,107  41,479,700  3,165   2,570,900
05/06/2023 15.85 (2.26 %)    9,394  45,759,800  4,871   16,618  55,556,000  3,343   -9,796,200
02/06/2023 15.5 (1.97 %)    8,695  30,300,100  3,485   9,928  38,584,500  3,886   -8,284,400
01/06/2023 15.2 (-1.30 %)    18,894  35,248,800  1,866   6,534  28,666,700  4,387   6,582,100
31/05/2023 15.4 (-3.14 %)    28,877  67,958,600  2,353   13,928  75,149,100  5,396   -7,190,500
30/05/2023 15.85 (0.96 %)    6,383  24,868,300  3,896   10,259  33,773,400  3,292   -8,905,100
29/05/2023 15.7 (1.95 %)    6,526  20,932,400  3,208   5,751  21,154,800  3,678   -222,400
26/05/2023 15.35 (-0.97 %)    13,036  28,134,100  2,158   6,210  29,800,700  4,799   -1,666,600
25/05/2023 15.5 (-0.64 %)    10,006  26,120,300  2,610   5,179  26,992,200  5,212   -871,900
24/05/2023 15.6 (-2.50 %)    10,783  26,740,600  2,480   5,908  34,265,000  5,800   -7,524,400
23/05/2023 15.95 (-1.54 %)    10,007  27,197,800  2,718   6,693  34,486,100  5,153   -7,288,300
22/05/2023 16.15 (3.53 %)    8,950  39,580,800  4,422   10,991  41,181,300  3,747   -1,600,500
19/05/2023 15.55 (0.32 %)    5,265  13,175,400  2,502   4,218  15,285,000  3,624   -2,109,600
18/05/2023 15.45 (-0.32 %)    6,031  15,783,100  2,617   4,152  19,051,900  4,589   -3,268,800
17/05/2023 15.5 (-1.90 %)    9,659  21,883,100  2,266   5,239  24,601,400  4,696   -2,718,300
16/05/2023 15.8 (-0.63 %)    5,925  15,201,900  2,566   5,580  22,028,000  3,948   -6,826,100
15/05/2023 15.9 (-2.45 %)    7,141  27,901,500  3,907   8,487  35,506,100  4,184   -7,604,600
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.