TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HSG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/07/2022 16.90  16.90  0.80 (4.97 %)    6,287,000  102,031,000,000  16.10  17.05  15.40 
30/06/2022 16.10  16.10  -1.20 (-6.94 %)    7,361,100  125,525,000,000  17.60  17.80  16.10 
29/06/2022 17.25  17.25  0.45 (2.68 %)    6,358,300  107,895,000,000  16.45  17.65  16.35 
28/06/2022 16.75  16.75  -0.25 (-1.47 %)    4,581,700  77,596,000,000  17.00  17.30  16.65 
27/06/2022 17.00  17.00  1.10 (6.92 %)    8,266,200  134,513,000,000  16.10  17.00  15.65 
24/06/2022 15.90  15.90  0.70 (4.61 %)    10,291,200  164,658,000,000  17,749,301  250,265,144,100  15.30  16.20  15.15 
23/06/2022 15.15  15.15  0.05 (0.33 %)    4,233,600  63,456,000,000  15.20  15.25  14.70 
22/06/2022 15.10  15.10  0.90 (6.34 %)    6,671,300  99,356,000,000  62,000  818,400,000  14.60  15.10  14.35 
21/06/2022 14.15  14.15  -0.65 (-4.39 %)    13,793,900  198,847,000,000  13.80  15.15  13.80 
20/06/2022 14.75  14.75  -1.15 (-7.23 %)    12,260,600  185,250,000,000  15.60  16.10  14.75 
17/06/2022 15.85  15.85  -1.15 (-6.76 %)    10,758,700  172,303,000,000  16.20  16.80  15.85 
16/06/2022 17.00  17.00  -0.50 (-2.86 %)    6,563,500  114,863,000,000  18.10  18.15  16.75 
15/06/2022 17.45  17.45  -1.35 (-7.18 %)    11,614,300  205,422,000,000  100,000  2,005,000,000  18.50  18.95  17.45 
14/06/2022 18.75  18.75  -1.45 (-7.18 %)    12,387,000  235,969,000,000  19.25  19.75  18.75 
13/06/2022 20.15  20.15  -1.55 (-7.14 %)    7,699,000  156,771,000,000  20.65  21.00  20.15 
10/06/2022 21.65  21.65  -0.65 (-2.91 %)    8,068,500  179,827,000,000  21.90  22.80  21.65 
09/06/2022 22.30  22.30  1.30 (6.19 %)    8,953,800  198,815,000,000  21.25  22.45  20.95 
08/06/2022 21.00  21.00  0.50 (2.44 %)    6,758,300  140,069,000,000  20.50  21.35  20.35 
07/06/2022 20.45  20.45  -1.05 (-4.88 %)    8,038,800  165,009,000,000  21.30  21.40  20.00 
06/06/2022 21.50  21.50  -0.60 (-2.71 %)    4,619,600  101,337,000,000  22.05  22.40  21.25 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.