MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK HRC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
10/01/2011 Bán 100,006 3,590  3.59%  100,000  99.99%  0.01%  14/03/2011 
07/01/2011 Bán 100,006 10,000  10.00%  96,410  96.40%  3,596  3.60%  14/03/2011 
06/01/2011 Bán 100,006 10,000  10.00%  86,410  86.40%  13,596  13.60%  14/03/2011 
05/01/2011 Bán 100,006 10,000  10.00%  76,410  76.41%  23,596  23.59%  14/03/2011 
04/01/2011 Bán 100,006 10,000  10.00%  66,410  66.41%  33,596  33.59%  14/03/2011 
28/12/2010 Bán 100,006 5,870  5.87%  56,410  56.41%  43,596  43.59%  14/03/2011 
24/12/2010 Bán 100,006 10,000  10.00%  50,540  50.54%  49,466  49.46%  14/03/2011 
23/12/2010 Bán 100,006 10,000  10.00%  40,540  40.54%  59,466  59.46%  14/03/2011 
22/12/2010 Bán 100,006 5,540  5.54%  30,540  30.54%  69,466  69.46%  14/03/2011 
21/12/2010 Bán 100,006 10,000  10.00%  25,000  25.00%  75,006  75.00%  14/03/2011 
17/12/2010 Bán 100,006 5,000  5.00%  15,000  15.00%  85,006  85.00%  14/03/2011 
16/12/2010 Bán 100,006 5,000  5.00%  10,000  10.00%  90,006  90.00%  14/03/2011 
15/12/2010 Bán 100,006 5,000  5.00%  5,000  5.00%  95,006  95.00%  14/03/2011 
16/08/2007 Mua 100,000 3,500  3.50%  65,570  65.57%  34,430  34.43%  16/09/2007 
09/08/2007 Mua 100,000 3,000  3.00%  62,070  62.07%  37,930  37.93%  16/09/2007 
08/08/2007 Mua 100,000 3,000  3.00%  59,070  59.07%  40,930  40.93%  16/09/2007 
07/08/2007 Mua 100,000 3,000  3.00%  56,070  56.07%  43,930  43.93%  16/09/2007 
06/08/2007 Mua 100,000 3,000  3.00%  53,070  53.07%  46,930  46.93%  16/09/2007 
03/08/2007 Mua 100,000 3,000  3.00%  50,070  50.07%  49,930  49.93%  16/09/2007 
02/08/2007 Mua 100,000 3,000  3.00%  47,070  47.07%  52,930  52.93%  16/09/2007 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.