MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HQC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HQC CTCP Việt Kiến Trúc       1,458,000    1,458,000  17/05/2023  11/06/2023    1,458,000  25/05/2023    0.00  
HQC Nguyễn Thị Diệu Phương Phó Chủ tịch HĐQT      18,189,840    18,189,834  17/05/2023  11/06/2023    18,189,834  01/06/2023  0.00  
HQC Nguyễn Hữu Tiến   Nguyễn Hữu Dũng    20,071  10,000        10,000    17/02/2023  30,071  0.01  
HQC Đỗ Duy Kiên Chồng  Trương Nguyễn Song Vân  Phó TGĐ Tài chính  10,000    27/12/2022  27/12/2022  10,000    27/12/2022  10,000  0.00  
HQC Lê Văn Lợi       25,173,490            7,858,100  06/04/2022  17,315,390  3.63  
HQC Lê Văn Lợi       28,634,090            1,856,100  04/04/2022  26,777,990  5.62  
HQC Lê Văn Lợi       28,217,090          2,617,000    18/03/2022  30,834,090  6.47  
HQC Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân       30,078,328    27,000,000  23/11/2021  23/12/2021    27,000,000  09/12/2021  3,078,328  0.65  
HQC Trương Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT      40,350,240    24,000,000  27/10/2021  25/11/2021    24,000,000  03/11/2021  16,350,240  3.43  
HQC Lê Văn Lợi       23,776,290          1,247,000    28/07/2021  25,023,290  5.25  
HQC Lê Văn Lợi       27,662,390            27,662,300  28/04/2021  90  0.00  
HQC Trương Đức Hiếu Phó TGĐ Kinh doanh      3,743,660    3,500,000  20/04/2021  19/05/2021    3,500,000  11/05/2021  243,660  0.05  
HQC Lê Văn Lợi       45,721,390          3,431,200    10/03/2021  49,152,590  10.31  
HQC Lê Văn Lợi       39,842,590          4,508,800    08/03/2021  44,351,390  9.31  
HQC Lê Văn Lợi       37,842,590          2,000,000    02/03/2021  39,842,590  8.36  
HQC Lê Văn Lợi       32,624,690          1,600,000    25/02/2021  34,224,690  7.18  
HQC Lê Văn Lợi       27,707,290          904,800    22/02/2021  28,612,090  6.00  
HQC Lê Văn Lợi       22,853,290          1,100,000    01/02/2021  23,953,290  5.03  
HQC Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Quốc tế Bảo Sơn       58,000    21/07/2020  20/08/2020  58,000    20/08/2020  58,000  0.01  
HQC Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân       38,244,658    8,200,000  07/07/2020  02/08/2020    8,166,330  06/07/2020  30,078,328  6.31  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.