TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HNG - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/09/2022 6.01 (-0.50 %)    2,758  12,327,400  4,470   1,658  9,759,400  5,886   2,568,000
26/09/2022 6.04 (-5.63 %)    4,841  14,119,800  2,917   2,247  15,920,200  7,085   -1,800,400
23/09/2022 6.4 (2.07 %)    4,368  18,547,100  4,246   4,809  21,332,000  4,436   -2,784,900
22/09/2022 6.27 (1.95 %)    2,614  8,758,400  3,351   2,342  9,112,500  3,891   -354,100
21/09/2022 6.15 (-0.97 %)    2,352  6,588,100  2,801   1,868  9,221,000  4,936   -2,632,900
20/09/2022 6.21 (0.16 %)    1,970  8,527,900  4,329   2,332  10,521,900  4,512   -1,994,000
19/09/2022 6.16 (0.98 %)    3,746  17,219,100  4,597   3,391  19,076,900  5,626   -1,857,800
16/09/2022 6.11 (-3.02 %)    3,169  11,967,000  3,776   3,231  16,402,200  5,077   -4,435,200
15/09/2022 6.3 (-1.56 %)    2,161  6,712,700  3,106   2,221  10,215,200  4,599   -3,502,500
14/09/2022 6.38 (2.90 %)    5,451  19,693,300  3,613   3,174  16,648,800  5,245   3,044,500
13/09/2022 6.15 (-0.81 %)    2,495  6,701,100  2,686   1,718  7,503,500  4,368   -802,400
12/09/2022 6.2 (3.33 %)    NaN   NaN   0
09/09/2022 6.03 (2.20 %)    NaN   NaN   0
08/09/2022 5.9 (-4.84 %)    6,271  16,992,100  2,710   2,751  20,711,400  7,529   -3,719,300
07/09/2022 6.2 (-6.06 %)    5,455  15,482,500  2,838   2,565  18,583,300  7,245   -3,100,800
06/09/2022 6.57 (-1.94 %)    4,897  13,106,600  2,676   2,780  16,155,900  5,811   -3,049,300
05/09/2022 6.71 (-1.32 %)    NaN   NaN   0
31/08/2022 6.76 (0.90 %)    3,706  11,719,000  3,162   2,476  11,890,300  4,802   -171,300
30/08/2022 6.7 (-1.47 %)    4,361  11,737,800  2,692   2,689  16,427,100  6,109   -4,689,300
29/08/2022 6.82 (-1.16 %)    8,673  25,233,100  2,909   3,607  24,469,600  6,784   763,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.