TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HHV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
25/05/2022 16.05 (7.00 %)    1,804  4,799,000  2,660   1,935  3,546,500  1,833   1,252,500
24/05/2022 15 (0.67 %)    1,299  2,004,200  1,543   774  1,746,200  2,256   258,000
23/05/2022 14.9 (-0.67 %)    1,655  2,767,700  1,672   1,337  3,095,800  2,315   -328,100
20/05/2022 15 (1.35 %)    1,640  2,975,400  1,814   1,541  3,048,200  1,978   -72,800
19/05/2022 14.8 (-0.67 %)    1,592  2,609,200  1,639   1,097  2,394,700  2,183   214,500
18/05/2022 14.9 (1.36 %)    1,624  3,367,800  2,074   1,520  3,088,400  2,032   279,400
17/05/2022 14.65 (6.93 %)    1,579  4,708,500  2,982   1,462  2,696,800  1,845   2,011,700
16/05/2022 13.7 (-6.16 %)    NaN   NaN   0
13/05/2022 14.55 (-6.73 %)    2,295  3,731,500  1,626   1,666  5,555,000  3,334   -1,823,500
12/05/2022 15.6 (-6.87 %)    2,030  2,398,500  1,182   1,159  3,897,900  3,363   -1,499,400
11/05/2022 16.75 (1.21 %)    1,600  2,078,700  1,299   1,074  2,420,900  2,254   -342,200
10/05/2022 16.55 (-0.90 %)    2,524  4,998,700  1,980   1,385  4,822,900  3,482   175,800
09/05/2022 16.65 (-6.98 %)    2,365  4,159,300  1,759   1,585  5,404,400  3,410   -1,245,100
06/05/2022 17.85 (-5.05 %)    2,705  3,890,000  1,438   926  3,278,000  3,540   612,000
05/05/2022 18.75 (-2.34 %)    2,141  2,589,700  1,210   1,329  3,083,500  2,320   -493,800
04/05/2022 19.15 (3.51 %)    2,777  4,594,800  1,655   1,803  3,427,100  1,901   1,167,700
29/04/2022 18.5 (0.54 %)    2,445  3,716,900  1,520   1,341  3,196,100  2,383   520,800
28/04/2022 18.4 (0.00 %)    1,763  2,422,100  1,374   1,428  3,218,900  2,254   -796,800
27/04/2022 18.35 (1.94 %)    2,285  3,651,800  1,598   1,426  3,148,400  2,208   503,400
26/04/2022 17.95 (3.76 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.