TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HDB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
23/09/2022 24.3 (-1.62 %)    895  1,621,400  1,812   652  1,888,700  2,897   -267,300
22/09/2022 24.7 (0.00 %)    924  1,684,600  1,823   565  1,392,400  2,464   292,200
21/09/2022 24.7 (-0.40 %)    988  2,098,800  2,124   801  2,080,700  2,598   18,100
20/09/2022 24.8 (1.22 %)    874  2,342,900  2,681   675  1,842,200  2,729   500,700
19/09/2022 24.5 (-2.00 %)    1,110  2,192,500  1,975   1,080  3,424,200  3,171   -1,231,700
16/09/2022 25 (-0.79 %)    1,147  1,886,500  1,645   782  2,141,500  2,738   -255,000
15/09/2022 25.15 (-0.20 %)    973  1,921,100  1,974   910  2,559,600  2,813   -638,500
14/09/2022 25.2 (-2.70 %)    1,782  3,807,600  2,137   895  3,649,600  4,078   158,000
13/09/2022 25.9 (0.78 %)    761  1,535,900  2,018   1,036  2,114,300  2,041   -578,400
12/09/2022 25.65 (-0.58 %)    NaN   NaN   0
09/09/2022 25.8 (1.18 %)    NaN   NaN   0
08/09/2022 25.5 (-2.30 %)    1,387  3,350,000  2,415   1,417  6,470,300  4,566   -3,120,300
07/09/2022 26.1 (-2.25 %)    2,029  6,209,600  3,060   2,990  9,159,600  3,063   -2,950,000
06/09/2022 26.7 (1.14 %)    1,169  3,493,700  2,989   2,216  5,472,700  2,470   -1,979,000
05/09/2022 26.4 (-1.12 %)    NaN   NaN   0
31/08/2022 26.7 (1.52 %)    812  4,385,600  5,401   1,272  3,805,600  2,992   580,000
30/08/2022 26.3 (1.15 %)    844  3,238,200  3,837   1,623  3,093,800  1,906   144,400
29/08/2022 25.95 (-1.33 %)    1,517  4,455,100  2,937   1,005  4,664,600  4,641   -209,500
26/08/2022 26.3 (-0.75 %)    900  2,615,500  2,906   2,102  4,944,700  2,352   -2,329,200
25/08/2022 26.45 (2.12 %)    1,405  4,496,900  3,201   2,336  3,373,200  1,444   1,123,700
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.