MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HCM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/12/2022 569,960  13,337,064,000  23.4 (4.46 %)    1,061,310  24,834,654,000  491,350  11,497,590,000  36,345,786   
02/12/2022 939,800  21,051,520,000  22.4 (6.92 %)    967,800  21,678,720,000  28,000  627,200,000  37,291,096   
01/12/2022 953,287  19,971,362,650  20.95 (-4.56 %)    1,053,237  22,065,315,150  99,950  2,093,952,500  38,163,837   
30/11/2022 57,700  1,266,515,000  21.95 (2.33 %)    173,700  3,812,715,000  116,000  2,546,200,000  38,845,874   
29/11/2022 86,441  1,854,159,450  21.45 (0.94 %)    181,500  3,893,175,000  95,059  2,039,015,550  38,767,274   
28/11/2022 -368,700  -7,834,875,000  21.25 (5.99 %)    2,500  53,125,000  371,200  7,888,000,000  38,856,524   
25/11/2022 -236,400  -4,739,820,000  20.05 (6.93 %)    15,900  318,795,000  252,300  5,058,615,000  38,792,724   
24/11/2022 48,250  904,687,500  18.75 (5.93 %)    140,500  2,634,375,000  92,250  1,729,687,500  38,509,097   
23/11/2022 40,100  709,770,000  17.7 (-6.84 %)    106,400  1,883,280,000  66,300  1,173,510,000  38,190,636   
22/11/2022 -121,227  -2,303,313,000  19 (2.70 %)    178,300  3,387,700,000  299,527  5,691,013,000  37,930,736   
21/11/2022 -350,561  -6,485,378,500  18.5 (0.00 %)    108,400  2,005,400,000  458,961  8,490,778,500  37,925,071   
18/11/2022 -291,200  -5,387,200,000  18.5 (5.11 %)    75,100  1,389,350,000  366,300  6,776,550,000  38,009,366   
17/11/2022 -90,365  -1,590,424,000  17.6 (6.99 %)    92,400  1,626,240,000  182,765  3,216,664,000  37,863,766   
16/11/2022 271,895  4,472,672,750  16.45 (6.82 %)    293,000  4,819,850,000  21,105  347,177,250  37,882,466   
15/11/2022 -30,095  -463,463,000  15.4 (-7.23 %)    190,605  2,935,317,000  220,700  3,398,780,000  38,019,766   
14/11/2022 395,205  6,540,642,750  16.55 (-6.50 %)    468,905  7,760,377,750  73,700  1,219,735,000  38,053,371   
11/11/2022 -20,600  -363,590,000  17.65 (-7.11 %)    135,100  2,384,515,000  155,700  2,748,105,000  38,414,336   
10/11/2022 -97,500  -1,847,625,000  18.95 (-7.11 %)    59,500  1,127,525,000  157,000  2,975,150,000  38,645,576   
09/11/2022 -40,740  -829,059,000  20.35 (0.74 %)    67,200  1,367,520,000  107,940  2,196,579,000  38,548,076  40.58% 
08/11/2022 221,140  4,455,971,000  20.15 (4.40 %)    282,000  5,682,300,000  60,860  1,226,329,000  38,201,176  40.66% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.