MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HCM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
05/12/2022 23.4 (4.46 %)    7,668  18,715,300  2,441   5,331  16,633,300  3,120   2,082,000
02/12/2022 22.4 (6.92 %)    6,213  26,780,800  4,310   5,232  14,369,700  2,747   12,411,100
01/12/2022 20.95 (-4.56 %)    9,378  20,925,400  2,231   6,073  21,290,400  3,506   -365,000
30/11/2022 21.95 (2.33 %)    5,861  17,318,200  2,955   5,235  15,209,700  2,905   2,108,500
29/11/2022 21.45 (0.94 %)    9,121  25,242,400  2,768   6,104  23,314,700  3,820   1,927,700
28/11/2022 21.25 (5.99 %)    6,305  18,302,100  2,903   4,803  17,049,800  3,550   1,252,300
25/11/2022 20.05 (6.93 %)    3,920  12,842,600  3,276   3,985  11,632,300  2,919   1,210,300
24/11/2022 18.75 (5.93 %)    5,007  16,320,400  3,260   3,129  11,316,400  3,617   5,004,000
23/11/2022 17.7 (-6.84 %)    3,504  8,313,900  2,373   2,650  9,238,700  3,486   -924,800
22/11/2022 19 (2.70 %)    4,850  18,228,100  3,758   4,288  15,084,300  3,518   3,143,800
21/11/2022 18.5 (0.00 %)    4,046  11,038,000  2,728   2,571  10,144,500  3,946   893,500
18/11/2022 18.5 (5.11 %)    5,627  20,901,300  3,714   3,950  15,424,200  3,905   5,477,100
17/11/2022 17.6 (6.99 %)    3,337  14,406,300  4,317   2,865  10,215,600  3,566   4,190,700
16/11/2022 16.45 (6.82 %)    3,511  22,740,300  6,477   3,646  12,126,500  3,326   10,613,800
15/11/2022 15.4 (-7.23 %)    2,182  8,937,600  4,096   3,968  14,885,600  3,751   -5,948,000
14/11/2022 16.55 (-6.50 %)    3,716  12,543,600  3,376   4,131  15,112,400  3,658   -2,568,800
11/11/2022 17.65 (-7.11 %)    4,509  13,790,300  3,058   5,016  18,260,200  3,640   -4,469,900
10/11/2022 18.95 (-7.11 %)    3,825  7,813,600  2,043   3,481  14,871,700  4,272   -7,058,100
09/11/2022 20.35 (0.74 %)    3,945  9,966,400  2,526   3,357  12,736,800  3,794   -2,770,400
08/11/2022 20.15 (4.40 %)    4,057  11,771,600  2,902   3,478  10,028,700  2,883   1,742,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.