MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK HAS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
HAS Phạm Thị Hạnh       847,250          17,000    21/11/2022  858,650  11.01  
HAS Phạm Thị Hạnh       779,850          400    26/04/2022  780,250  10.00  
HAS Đinh Tiến Vịnh Thành viên HĐQT      31,236    31,200  07/04/2022  05/05/2022    31,200  20/04/2022  36  0.00  
HAS Đoàn Ngọc Cương       357,900          5,900    20/02/2022  363,800  4.66  
HAS Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT      111,236    80,000  06/10/2021  03/11/2021    80,000  28/10/2021  31,236  0.40  
HAS Hà Thu Nga Phụ trách quản trị      102,570            11,200  14/05/2021  91,370  1.17  
HAS Phạm Thị Hạnh       699,950          3,000    05/05/2021  702,950  9.01  
HAS Phạm Thị Hạnh       1,099,250            400,000  22/04/2021  699,250  8.96  
HAS Phạm Thị Hạnh       367,120          726,930    05/04/2021  1,094,050  14.03  
HAS Huỳnh Văn Thành       396,640            396,640  05/04/2021    0.00  
HAS Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT      100,036  100,000    29/03/2021  26/04/2021  11,200    26/04/2021  111,236  1.43  
HAS Nguyễn Hoài Nam Thành viên HĐQT      322,910    250,000  06/04/2020  03/05/2020      03/05/2020  322,910  4.14  
HAS Đặng Thị Thanh Trà Mẹ  Nguyễn Hoài Nam  Thành viên HĐQT  82,550  9,250    25/04/2019  01/07/2019  9,250    01/07/2019  91,800  1.18  
HAS Đoàn Ngọc Cương       403,560            20,000  23/09/2018  383,560  4.92  
HAS Đoàn Ngọc Cương       384,840          13,560    26/03/2018  398,400  5.11  
HAS Huỳnh Văn Thành       388,030          4,000    25/02/2018  392,030  5.03  
HAS Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT      64,036  50,000    05/12/2017  03/01/2018  36,000    03/01/2018  100,036  1.28  
HAS Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT      34,036  50,000    17/03/2016  15/04/2016  30,000    13/04/2016  64,036  0.82  
HAS Đinh Tiến Vịnh Phó Chủ tịch HĐQT      14,036  50,000    19/03/2014  17/04/2014  20,000    17/04/2014  34,036  0.44  
HAS Phạm Minh Tuấn       389,607            31,000  10/03/2014  358,607  4.60  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.