MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HAP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
25/11/2022 22,500,000  4.64 (3.11 %)    22,500,000  51,547,016   
24/11/2022 5,000  22,500,000  4.5 (-3.23 %)    5,000  22,500,000  51,547,016   
23/11/2022 8,532,000  4.65 (-1.90 %)    8,532,000  51,512,016   
22/11/2022 1,800  8,532,000  4.74 (1.72 %)    1,800  8,532,000  51,512,016   
21/11/2022 25,500  118,830,000  4.66 (4.48 %)    65,500  305,230,000  40,000  186,400,000  51,513,816   
18/11/2022 69,000  307,740,000  4.46 (0.45 %)    69,000  307,740,000  51,579,316   
17/11/2022 242,900  1,078,476,000  4.44 (6.99 %)    242,900  1,078,476,000  51,648,316   
16/11/2022 23,100  95,865,000  4.15 (6.96 %)    23,100  95,865,000  51,889,616   
15/11/2022 98,000  380,240,000  3.88 (-3.00 %)    98,000  380,240,000  51,912,716   
14/11/2022 20,600  83,224,000  4.04 (-6.05 %)    22,200  89,688,000  1,600  6,464,000  52,010,716   
11/11/2022 21,000,000  4.34 (-7.66 %)    21,000,000  52,032,916   
10/11/2022 21,000,000  4.65 (-7.00 %)    21,000,000  52,032,916  2.17% 
09/11/2022 21,000,000  4.99 (-0.20 %)    21,000,000  52,032,916  2.16% 
08/11/2022 21,000,000  4.98 (1.63 %)    21,000,000  52,032,916  2.16% 
07/11/2022 21,000,000  4.89 (-7.74 %)    21,000,000  52,032,916  2.16% 
04/11/2022 4,000  21,000,000  5.25 (-4.55 %)    4,000  21,000,000  52,032,916  2.16% 
03/11/2022 -107,800  5.46 (1.11 %)    107,800  52,036,896  2.16% 
02/11/2022 -20  -107,800  5.39 (5.69 %)    20  107,800  52,036,896  2.16% 
01/11/2022 -8,930,000  5.06 (7.66 %)    1,410,000  10,340,000  52,036,896  2.16% 
31/10/2022 -8,930,000  4.73 (0.64 %)    1,410,000  10,340,000  52,034,696  2.16% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.