MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK GSP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
02/06/2023 11.25  11.25  -0.15 (-1.32 %)    302,300  3,422,000,000  11.50  11.50  11.25 
01/06/2023 11.40  11.40  0.00 (0.00 %)    257,600  2,955,000,000  11.45  11.65  11.30 
31/05/2023 11.40  11.40  0.20 (1.79 %)    502,100  5,717,000,000  11.15  11.50  11.10 
30/05/2023 11.15  11.15  -0.15 (-1.33 %)    377,700  4,237,000,000  11.35  11.40  11.10 
29/05/2023 11.25  11.25  0.05 (0.45 %)    282,600  3,169,000,000  11.30  11.30  11.10 
26/05/2023 11.20  11.20  0.50 (4.67 %)    967,500  10,699,000,000  10.70  11.35  10.70 
25/05/2023 10.70  10.70  0.00 (0.00 %)    120,000  1,278,000,000  10.65  10.75  10.60 
24/05/2023 10.65  10.65  -0.05 (-0.47 %)    110,000  1,174,000,000  10.75  10.75  10.65 
23/05/2023 10.70  10.70  0.00 (0.00 %)    135,100  1,449,000,000  10.70  10.80  10.65 
22/05/2023 10.70  10.70  0.00 (0.00 %)    214,500  2,293,000,000  10.75  10.75  10.65 
19/05/2023 10.65  10.65  0.05 (0.47 %)    139,800  1,486,000,000  10.60  10.75  10.55 
18/05/2023 10.60  10.60  0.10 (0.95 %)    70,600  746,000,000  10.60  10.60  10.50 
17/05/2023 10.50  10.50  -0.10 (-0.94 %)    82,500  872,000,000  10.65  10.65  10.50 
16/05/2023 10.60  10.60  0.00 (0.00 %)    78,300  832,000,000  10.70  10.70  10.60 
15/05/2023 10.60  10.60  -0.20 (-1.85 %)    162,900  1,745,000,000  10.95  10.95  10.60 
12/05/2023 10.80  10.80  0.00 (0.00 %)    119,400  1,287,000,000  10.80  10.85  10.70 
11/05/2023 10.75  10.75  0.25 (2.38 %)    289,700  3,101,000,000  10.60  10.95  10.50 
10/05/2023 10.50  10.50  -0.10 (-0.94 %)    178,100  1,877,000,000  10.70  10.70  10.50 
09/05/2023 10.60  10.60  0.00 (0.00 %)    108,800  1,153,000,000  10.60  10.65  10.55 
08/05/2023 10.60  10.60  0.15 (1.44 %)    164,500  1,730,000,000  10.55  10.60  10.40 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.