MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK FRC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
FRC Phạm Mỹ Hoa Thành viên Ban kiểm toán nội bộ      270,661            270,661  06/12/2022    0.00  
FRC Phạm Mỹ Hoa Thành viên Ban kiểm toán nội bộ      556,015            285,054  29/11/2022  270,961  9.03  
FRC Nguyễn Văn Mạnh       158,400            21,000  29/11/2022  137,400  4.58  
FRC Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP       569,235    22/11/2022  15/12/2022  569,235    08/12/2022  569,235  18.97  
FRC Phan Anh Tuấn Phó Giám đốc      4,300    4,300  28/09/2022  29/09/2022          0.00  
FRC Đặng Công Quang Giám đốc      3,500    3,500  30/08/2022  28/09/2022          0.00  
FRC Phan Anh Tuấn Phó Giám đốc      4,300    4,300  15/06/2022  29/06/2022      29/06/2022  4,300  0.14  
FRC Nguyễn Văn Mạnh       188,400            10,500  08/06/2022  177,900  5.93  
FRC Nguyễn Văn Mạnh       179,800          3,900    21/04/2022  183,700  6.12  
FRC Nguyễn Văn Mạnh       148,200          1,900    04/01/2022  150,100  5.00  
FRC Nguyễn Thị Liễu Kế toán trưởng      7,100            7,100  01/06/2021    0.00  
FRC Nguyễn Thủy Nguyên Chủ tịch HĐQT      1,100    1,100  15/07/2020  13/08/2020    1,100  20/07/2020    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.