TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FPT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
29/06/2022 27,600  2,453,640,000  90 (0.33 %)    1,653,800  152,628,124,200  1,626,200  150,174,484,200  95,079  48.99% 
28/06/2022 269,900  24,210,030,000  89.7 (3.70 %)    1,811,500  162,491,550,000  1,541,600  138,281,520,000  27,679  49.00% 
27/06/2022 -81,300  -7,094,480,000  86.5 (1.17 %)    1,278,000  113,644,899,000  1,359,300  120,739,379,000  269,979  48.97% 
24/06/2022 -24,800  -2,120,400,000  85.5 (0.00 %)    31,800  2,718,900,000  56,600  4,839,300,000  13,779  49.00% 
23/06/2022 -269,900  -23,076,450,000  85.5 (1.18 %)    1,399,625  119,667,937,500  1,669,525  142,744,387,500  2,879  49.00% 
22/06/2022 -13,700  -1,157,650,000  84.5 (-5.16 %)    554,900  46,889,050,000  568,600  48,046,700,000  49.00% 
21/06/2022 6,100  543,510,000  89.1 (-3.15 %)    737,500  65,711,250,000  731,400  65,167,740,000  49.00% 
20/06/2022 9,500  888,250,000  92 (0.00 %)    193,100  18,719,050,000  183,600  17,830,800,000  8,901  49.00% 
17/06/2022 92 (0.00 %)    1,704,900  156,850,800,000  1,704,900  156,850,800,000  9,501  49.00% 
16/06/2022 -8,900  -818,800,000  92 (1.66 %)    870,000  80,040,000,000  878,900  80,858,800,000  49.00% 
15/06/2022 -9,200  -832,600,000  90.5 (1.57 %)    1,054,400  95,423,200,000  1,063,600  96,255,800,000    49.00% 
14/06/2022 89.1 (3.36 %)    587,100  52,310,610,000  587,100  52,310,610,000  300  49.00% 
13/06/2022 86.2 (-5.07 %)    442,300  38,126,260,000  442,300  38,126,260,000    49.00% 
10/06/2022 -300  -33,000,000  110 (-4.60 %)    1,159,100  127,501,000,000  1,159,400  127,534,000,000  72  49.00% 
09/06/2022 9,500  1,095,350,000  115.3 (0.26 %)    718,900  82,889,170,000  709,400  81,793,820,000  72  49.00% 
08/06/2022 115 (-0.52 %)    337,000  38,755,000,000  337,000  38,755,000,000  9,872  49.00% 
07/06/2022 700  80,920,000  115.6 (2.30 %)    2,119,200  244,979,520,000  2,118,500  244,898,600,000  26  49.00% 
06/06/2022 -9,700  -1,105,800,000  113 (-0.88 %)    759,200  91,803,090,000  768,900  92,908,890,000  726  49.00% 
03/06/2022 4,100  467,400,000  114 (2.24 %)    868,300  98,986,200,000  864,200  98,518,800,000  26  49.00% 
02/06/2022 -700  -78,050,000  111.5 (-0.27 %)    442,300  49,316,450,000  443,000  49,394,500,000  4,126  49.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.