MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK FMC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/12/2022 -2,900  -100,920,000  34.8 (0.58 %)    2,600  90,480,000  5,500  191,400,000  11,956,324   
02/12/2022 -100  -3,460,000  34.6 (0.87 %)    7,500  259,500,000  7,600  262,960,000  11,956,724   
01/12/2022 7,300  250,390,000  34.3 (0.00 %)    8,500  291,550,000  1,200  41,160,000  11,963,624   
30/11/2022 15,800  541,940,000  34.3 (0.15 %)    18,000  617,400,000  2,200  75,460,000  11,972,024   
29/11/2022 12,000  411,000,000  34.25 (1.63 %)    12,600  431,550,000  600  20,550,000  11,990,024   
28/11/2022 18,100  609,970,000  33.7 (5.97 %)    18,200  613,340,000  100  3,370,000  12,002,324   
25/11/2022 37,600  1,195,680,000  31.8 (0.00 %)    37,600  1,195,680,000  12,020,524   
24/11/2022 11,900  378,420,000  31.8 (0.16 %)    12,200  387,960,000  300  9,540,000  12,047,324   
23/11/2022 34,900  1,108,075,000  31.75 (0.00 %)    34,900  1,108,075,000  12,058,524   
22/11/2022 22,200  704,850,000  31.75 (0.00 %)    33,000  1,047,750,000  10,800  342,900,000  12,093,424   
21/11/2022 16,600  527,050,000  31.75 (3.59 %)    17,600  558,800,000  1,000  31,750,000  12,126,424   
18/11/2022 24,500  750,925,000  30.65 (0.16 %)    24,500  750,925,000  12,111,724   
17/11/2022 7,000  214,200,000  30.6 (2.00 %)    7,000  214,200,000  12,134,224   
16/11/2022 -7,100  -213,000,000  30 (-2.28 %)    25,200  756,000,000  32,300  969,000,000  12,123,076   
15/11/2022 62,600  1,921,820,000  30.7 (-6.97 %)    64,600  1,983,220,000  2,000  61,400,000  12,147,572   
14/11/2022 20,952  691,416,000  33 (-4.90 %)    39,100  1,290,300,000  18,148  598,884,000  12,210,372   
11/11/2022 4,596  159,481,200  34.7 (0.87 %)    5,300  183,910,000  704  24,428,800  12,249,472   
10/11/2022 22,500  772,875,000  34.35 (-1.86 %)    24,300  834,705,000  1,800  61,830,000  12,256,572  31.26% 
09/11/2022 6,600  231,000,000  35 (2.04 %)    6,600  231,000,000  12,279,072  31.22% 
08/11/2022 9,700  332,710,000  34.3 (0.59 %)    9,700  332,710,000  12,282,572  31.22% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.