MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DRH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/12/2022 -9,002  -45,910,200  5.1 (6.92 %)    9,002  45,910,200  60,656,813   
02/12/2022 -28,900  -137,853,000  4.77 (6.95 %)    46,300  220,851,000  75,200  358,704,000  60,624,313   
01/12/2022 -7,900  -35,234,000  4.46 (6.95 %)    1,100  4,906,000  9,000  40,140,000  60,617,513   
30/11/2022 -25,950  -108,211,500  4.17 (6.92 %)    6,550  27,313,500  32,500  135,525,000  60,618,613   
29/11/2022 -29,400  -114,660,000  3.9 (6.85 %)    23,700  92,430,000  53,100  207,090,000  60,625,163   
28/11/2022 253,764,000  3.65 (6.73 %)    253,764,000  60,605,463   
25/11/2022 74,200  253,764,000  3.42 (6.87 %)    74,200  253,764,000  60,517,263   
24/11/2022 -6,600  -21,120,000  3.2 (4.23 %)    36,800  117,760,000  43,400  138,880,000  60,564,063   
23/11/2022 -83,400  -256,038,000  3.07 (-6.97 %)    4,800  14,736,000  88,200  270,774,000  60,593,459   
22/11/2022 -27,400  -90,420,000  3.3 (0.00 %)    27,400  90,420,000  60,565,759   
21/11/2022 -7,404  -24,433,200  3.3 (6.80 %)    7,404  24,433,200  60,565,759   
18/11/2022 51,000  157,590,000  3.09 (6.92 %)    83,500  258,015,000  32,500  100,425,000  60,565,759   
17/11/2022 424,928,000  2.89 (6.64 %)    424,928,000  60,649,259   
16/11/2022 156,800  424,928,000  2.71 (-6.23 %)    156,800  424,928,000  60,649,259   
15/11/2022 48,050,000  2.89 (-6.77 %)    48,050,000  60,796,259   
14/11/2022 15,500  48,050,000  3.1 (-6.06 %)    15,500  48,050,000  60,776,159   
11/11/2022 62,400  207,792,000  3.33 (-7.50 %)    72,200  240,426,000  9,800  32,634,000  60,791,659   
10/11/2022 -8,100  -28,917,000  3.57 (-6.05 %)    12,000  42,840,000  20,100  71,757,000  60,882,959  1.05% 
09/11/2022 45,900  175,797,000  3.83 (0.79 %)    45,900  175,797,000  60,874,859  1.05% 
08/11/2022 11,500  43,470,000  3.78 (-7.80 %)    12,500  47,250,000  1,000  3,780,000  60,904,259  1.02% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.