TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK DNA - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
05/07/2022 24.00  24.00  24.00  2.00 (9.09 %)    200  4,800,000  22.00  24.00  24.00  24.00 
04/07/2022 22.00  22.00  22.00  0.00 (0.00 %)    22.00  22.0  22.00  22.00 
01/07/2022 22.00  22.00  22.00  -2.50 (-10.20 %)    4,000  88,000,000  24.50  22.00  22.00  22.00 
30/06/2022 24.50  24.50  24.50  0.00 (0.00 %)    24.50  24.5  24.50  24.50 
29/06/2022 24.50  24.50  24.50  0.00 (0.00 %)    24.50  24.50  24.50  24.50 
28/06/2022 24.50  24.50  24.50  0.00 (0.00 %)    24.50  24.5  24.50  24.50 
27/06/2022 24.50  24.50  24.50  0.00 (0.00 %)    24.50  24.50  24.50  24.50 
24/06/2022 24.50  24.50  24.50  -0.50 (-2.00 %)    3,000  73,500,000  25.00  24.5  24.50  24.50 
23/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  25.00  25.00  25.00 
22/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  25.0  25.00  25.00 
21/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  25.00  25.00  25.00 
20/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  25.0  25.00  25.00 
17/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  25.00  25.00  25.00 
16/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  25.0  25.00  25.00 
15/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  25.00  25.00  25.00 
14/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  25.0  25.00  25.00 
13/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    500  12,500,000  25.00  25.00  25.00  25.00 
10/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  25.0  25.00  25.00 
09/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  25.00  25.00  25.00 
08/06/2022 25.00  25.00  25.00  0.00 (0.00 %)    25.00  25.0  25.00  25.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.