MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DMC - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DMC Nguyễn Thị Đẹp Em  Nguyễn Văn Hóa  Thành viên HĐQT  506    500  14/09/2020  13/10/2020          0.00  
DMC Nguyễn Thị Đẹp Em  Nguyễn Văn Hóa  Thành viên HĐQT          500    25/05/2020  506  0.00  
DMC Nguyễn Thị Mai Trâm Em  Nguyễn Văn Hóa  Thành viên HĐQT  258    258  17/05/2018  15/06/2018    250  15/06/2018  0.00  
DMC CFR International SPA       17,949,800    17,949,800  05/12/2017  20/12/2017    17,949,800  04/12/2017    0.00  
DMC Abbott Laboratories (Chile) Holdco SpA               19,949,800    04/12/2017  17,949,800  51.69  
DMC Phạm Ngọc Tuyền Công bố thông tin      34,234    34,000  09/09/2016  07/10/2016      07/10/2016  34,234  0.10  
DMC CFR International SPA       15,952,989  2,000,000    08/09/2016  30/09/2016  1,996,811    23/09/2016  17,949,800  51.69  
DMC Nguyễn Văn Hóa Công bố thông tin      650,000    650,000  07/09/2016  06/10/2016    650,000  26/09/2016    0.00  
DMC Huỳnh Trung Chánh Phó Chủ tịch HĐQT      65,000    65,000  07/09/2016  06/10/2016    65,000  26/09/2016    0.00  
DMC Nguyễn Thị Đẹp Em  Nguyễn Văn Hóa  Công bố thông tin  3,025    3,020  11/03/2016  09/04/2016    3,020  11/03/2016  0.00  
DMC Công ty cp Dược và vật tư y tế Bình Thuận       10,000    10,000  24/02/2016  23/03/2016    10,000  25/02/2016    0.00  
DMC Huỳnh Quốc Hùng Con  Huỳnh Trung Chánh  Phó Chủ tịch HĐQT  10,000    10,000  21/12/2015  19/01/2016    10,000  29/12/2015    0.00  
DMC Huỳnh Quốc Hùng Con  Huỳnh Trung Chánh  Phó Chủ tịch HĐQT  11,240    11,240  05/11/2015  04/12/2015    1,240  04/12/2015  10,000  0.03  
DMC Huỳnh Thị Tường Thụy Em  Huỳnh Trung Chánh  Phó Chủ tịch HĐQT  20,016    20,016  09/10/2015  06/11/2015    20,016  09/10/2015    0.00  
DMC Huỳnh Quốc Hùng Con  Huỳnh Trung Chánh  Phó Chủ tịch HĐQT  30,000    20,000  07/09/2015  06/10/2015    18,760  06/10/2015  11,240  0.03  
DMC Huỳnh Quốc Hùng Con  Huỳnh Trung Chánh  Phó Chủ tịch HĐQT  50,000    20,000  03/08/2015  01/09/2015    20,000  21/08/2015  30,000  0.09  
DMC Huỳnh Quốc Hùng Con  Huỳnh Trung Chánh  Phó Chủ tịch HĐQT  50,000    19/01/2015  13/02/2015  50,000    20/01/2015  50,000  0.14  
DMC Huỳnh Trung Chánh Phó Chủ tịch HĐQT      100,000    50,000  13/01/2015  11/02/2015    50,000  20/01/2015  50,000  0.14  
DMC Công ty cp Dược và vật tư y tế Bình Thuận       200,000    13/01/2015  11/02/2015  10,000    11/02/2015  10,000  0.03  
DMC Huỳnh Trung Chánh Phó Chủ tịch HĐQT      90,010  9,990    29/09/2014  28/10/2014  9,990    03/10/2014  100,000  0.29  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.