TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DMC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/07/2022 116,150,000  50.9 (0.00 %)    116,150,000  15,571,224  55.16% 
04/07/2022 116,150,000  50.9 (0.79 %)    116,150,000  15,571,224  55.16% 
01/07/2022 2,300  116,150,000  50.5 (0.00 %)    2,300  116,150,000  15,571,224  55.16% 
30/06/2022 51,200,000  50.5 (-1.94 %)    51,200,000  15,573,524  55.16% 
29/06/2022 51.5 (0.59 %)    15,573,524  55.16% 
28/06/2022 1,000  51,200,000  51.2 (1.39 %)    1,000  51,200,000  15,573,524  55.16% 
27/06/2022 50.5 (2.02 %)    15,574,524  55.15% 
24/06/2022 -5,000,000  49.5 (0.00 %)    5,000,000  15,574,524  55.15% 
23/06/2022 -5,000,000  49.5 (-0.20 %)    5,000,000  15,574,524  55.15% 
22/06/2022 -5,000,000  49.6 (-0.20 %)    5,000,000  15,574,524  55.15% 
21/06/2022 -5,000,000  49.7 (-0.20 %)    5,000,000  15,574,524  55.15% 
20/06/2022 49.8 (-0.40 %)    15,574,424  55.15% 
17/06/2022 -100  -5,000,000  50 (-0.99 %)    100  5,000,000  15,574,424  55.15% 
16/06/2022 200  10,100,000  50.5 (0.20 %)    200  10,100,000  15,574,424  55.15% 
15/06/2022 195,320,000  50.4 (-0.98 %)    195,320,000  15,574,624  55.15% 
14/06/2022 195,320,000  50.9 (0.59 %)    195,320,000  15,574,624  55.15% 
13/06/2022 195,320,000  50.6 (-1.56 %)    195,320,000  15,574,624  55.15% 
10/06/2022 3,800  195,320,000  51.4 (0.19 %)    3,800  195,320,000  15,574,624  55.15% 
09/06/2022 16,700  856,710,000  51.3 (2.60 %)    16,700  856,710,000  15,578,424  55.14% 
08/06/2022 100  5,000,000  50 (1.01 %)    100  5,000,000  15,595,124  55.09% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.