TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DL1 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
12/08/2022 -2,500  -17,250,000  6.9 (0.00 %)    2,500  17,250,000  48,468,921  3.38% 
11/08/2022 6.9 (0.00 %)    48,468,921  3.38% 
10/08/2022 6.9 (0.00 %)    48,468,921  3.38% 
09/08/2022 6.9 (-1.43 %)    48,468,921  3.38% 
08/08/2022 7 (-1.41 %)    48,468,921  3.38% 
05/08/2022 5,000  35,000,000  7.1 (7.58 %)    5,000  35,000,000  48,463,921  3.38% 
04/08/2022 -5,000  -33,000,000  6.6 (3.12 %)    5,000  33,000,000  48,468,921  3.38% 
03/08/2022 6.4 (-1.54 %)    48,468,921  3.38% 
02/08/2022 6.5 (1.56 %)    48,467,321  3.38% 
01/08/2022 -1,600  -10,080,000  6.4 (3.23 %)    1,600  10,080,000  48,467,321  3.38% 
29/07/2022 6.2 (3.33 %)    48,467,321  3.38% 
28/07/2022 6 (1.69 %)    48,467,321  3.38% 
27/07/2022 5.9 (3.51 %)    48,467,321  3.38% 
26/07/2022 100  580,000  5.7 (0.00 %)    100  580,000  48,467,321  3.38% 
25/07/2022 16,800  95,770,000  5.7 (-3.39 %)    16,800  95,770,000  48,467,421  3.38% 
22/07/2022 16,000  93,700,000  5.9 (0.00 %)    16,000  93,700,000  48,484,221  3.36% 
21/07/2022 5.9 (-1.67 %)    48,500,221  3.35% 
20/07/2022 6 (0.00 %)    48,500,221  3.35% 
19/07/2022 1,500  8,700,000  6 (0.00 %)    1,500  8,700,000  48,500,221  3.35% 
18/07/2022 167,100  976,020,000  6 (7.14 %)    167,100  976,020,000  48,501,621  3.35% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.