TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DGC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
08/08/2022 -322,200  -29,481,300,000  91.5 (1.78 %)    211,300  19,333,950,000  533,500  48,815,250,000  129,748,044   
05/08/2022 -40,000  -3,596,000,000  89.9 (-0.99 %)    212,500  19,103,750,000  252,500  22,699,750,000  129,425,844  14.14% 
04/08/2022 103,940  9,437,752,000  90.8 (2.02 %)    182,800  16,598,240,000  78,860  7,160,488,000  129,570,744  14.10% 
03/08/2022 -23,000  -2,047,000,000  89 (0.34 %)    44,600  3,969,400,000  67,600  6,016,400,000  129,614,949  14.09% 
02/08/2022 -70,200  -6,226,740,000  88.7 (-2.53 %)    68,400  6,067,080,000  138,600  12,293,820,000  129,047,049  14.24% 
01/08/2022 -461,400  -41,987,400,000  91 (1.90 %)    151,100  13,750,100,000  612,500  55,737,500,000  128,353,749  14.43% 
29/07/2022 -704,500  -62,911,850,000  89.3 (-6.98 %)    57,200  5,107,960,000  761,700  68,019,810,000  128,362,634  14.42% 
28/07/2022 69,500  6,672,000,000  96 (0.00 %)    211,800  20,332,800,000  142,300  13,660,800,000  128,348,534  14.43% 
27/07/2022 12,600  1,209,600,000  96 (0.31 %)    83,900  8,054,400,000  71,300  6,844,800,000  128,109,134  14.49% 
26/07/2022 -399,800  -38,260,860,000  95.7 (-0.83 %)    51,400  4,918,980,000  451,200  43,179,840,000  128,047,134  14.51% 
25/07/2022 140,200  13,529,300,000  96.5 (-1.73 %)    286,100  27,608,650,000  145,900  14,079,350,000  128,052,034  14.51% 
22/07/2022 -23,900  2,435,360,000  98.2 (-2.29 %)    9,700  7,001,660,000  33,600  4,566,300,000  128,309,014  14.44% 
21/07/2022 342,300  34,401,150,000  100.5 (0.50 %)    370,500  37,235,250,000  28,200  2,834,100,000  127,894,214  14.55% 
20/07/2022 120,400  12,040,000,000  100 (2.56 %)    606,500  60,650,000,000  486,100  48,610,000,000  127,955,514  14.53% 
19/07/2022 -213,100  -20,777,250,000  97.5 (4.84 %)    95,100  9,272,250,000  308,200  30,049,500,000  128,372,614  14.42% 
18/07/2022 -168,000  -15,624,000,000  93 (-2.92 %)    21,400  1,990,200,000  189,400  17,614,200,000  128,335,614  14.43% 
15/07/2022 22,200  2,126,760,000  95.8 (-1.24 %)    154,300  14,781,940,000  132,100  12,655,180,000  128,345,014  14.43% 
14/07/2022 43,600  4,229,200,000  97 (0.00 %)    55,600  5,393,200,000  12,000  1,164,000,000  128,143,114  14.48% 
13/07/2022 -354,100  -34,347,700,000  97 (-3.00 %)    2,100  203,700,000  356,200  34,551,400,000  128,153,514  14.48% 
12/07/2022 170,900  17,090,000,000  100 (5.15 %)    216,100  21,610,000,000  45,200  4,520,000,000  128,137,668  14.48% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.