MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK DDV - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
DDV Nguyễn Văn Oanh Cha  Nguyễn Tuấn Dũng  Chủ tịch HĐQT  177,300  90,000    21/11/2022  19/12/2022  61,700    19/12/2022  239,000  0.16  
DDV Công ty Cổ phần Chứng khoán APG       6,781,500    6,781,500  10/11/2022  01/12/2022    6,781,500  30/11/2022    0.00  
DDV Nguyễn Thị Lợi Mẹ  Nguyễn Hồ Hưng  Thành viên HĐQT  201,900    201,900  22/05/2022  20/06/2022    201,900  09/06/2022    0.00  
DDV Nguyễn Hồ Phương Con  Nguyễn Hồ Hưng  Thành viên HĐQT  263,500    263,500  22/05/2022  20/06/2022    263,500  09/06/2022    0.00  
DDV Công ty Cổ phần Chứng khoán APG       7,417,400  3,000,000    04/05/2022  02/06/2022  162,700    02/06/2022  8,034,100  5.50  
DDV Nguyễn Văn Oanh Cha  Nguyễn Tuấn Dũng  Chủ tịch HĐQT  19,900  100,000    27/04/2022  23/05/2022  100,000    08/05/2022  119,900  0.08  
DDV Công ty Cổ phần Chứng khoán APG       6,966,800          450,600    11/04/2022  7,417,400  5.08  
DDV Công ty Cổ phần Louis Capital       7,350,000            4,850,000  06/12/2021  2,500,000  1.71  
DDV Vương Thị Hải Yến Thành viên BKS      2,800    2,800  15/09/2021  13/10/2021          0.00  
DDV Công ty Cổ phần Louis Capital               7,350,000    09/09/2021  7,350,000  5.03  
DDV CTCP Thương mại và dịch vụ Việt Kim       7,806,400            1,418,000  24/05/2021  6,388,400  4.37  
DDV CTCP Thương mại và dịch vụ Việt Kim       8,954,000          589,300    20/05/2021  8,364,700  5.72  
DDV CTCP Thương mại và dịch vụ Việt Kim       5,000,000          4,873,800    16/05/2021  9,873,800  6.76  
DDV CTCP Mua bán nợ Thế Hệ Mới       10,000,000    10,000,000  13/05/2021  10/06/2021    10,000,000  16/05/2021    0.00  
DDV Nguyễn Thùy Liên Vợ  Nguyễn Hoàng Trung  Người được ủy quyền công bố thông tin  8,500    8,500  09/03/2021  04/04/2021    4,000  04/04/2021  4,500  0.00  
DDV CTCP Thiết bị điện GELEX       18,092,200            18,092,200  01/03/2021    0.00  
DDV CTCP Thiết bị điện GELEX       25,152,200            7,060,000  28/10/2020  18,092,200  12.38  
DDV CTCP Mua bán nợ Thế Hệ Mới       14,610,990    29/09/2020  28/10/2020  10,000,000    28/10/2020  10,000,000  6.84  
DDV CTCP Thiết bị điện GELEX       12,252,200          12,900,000    16/03/2020  25,152,200  17.21  
DDV CTCP Thiết bị điện GELEX       7,532,200          4,720,000    12/03/2020  12,252,200  8.39  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.