MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK DDV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
01/06/2023 10.1 (0.00 %)    -71,362,151   
31/05/2023 10.1 (1.00 %)    -71,362,151   
29/05/2023 9.7 (2.11 %)    71,362,151  0.16% 
26/05/2023 100  970,000  9.6 (0.00 %)    100  970,000  71,362,151  0.16% 
25/05/2023 9.6 (-1.03 %)    71,362,251  0.16% 
24/05/2023 9.7 (3.19 %)    71,362,251   
23/05/2023 9.5 (3.26 %)    71,362,251   
22/05/2023 9.3 (1.09 %)    71,362,251  0.16% 
19/05/2023 91,200  839,040,000  9.3 (1.09 %)    91,200  839,040,000  71,362,251  0.16% 
18/05/2023 9.2 (-1.08 %)    71,453,151  0.00% 
17/05/2023 75,000  687,800,000  9.3 (2.20 %)    75,000  687,800,000  71,453,151  0.05% 
16/05/2023 500  4,500,000  9 (-4.26 %)    500  4,500,000  71,528,151  0.00% 
15/05/2023 9.2 (0.00 %)    71,528,651   
12/05/2023 -300  -2,730,000  9.1 (-1.09 %)    300  2,730,000  71,528,651  0.04% 
11/05/2023 9.2 (3.37 %)    71,528,651   
10/05/2023 9 (1.12 %)    71,528,651   
09/05/2023 8.9 (1.14 %)    71,528,651  0.04% 
08/05/2023 8.9 (7.23 %)    71,528,651  0.04% 
05/05/2023 8.4 (1.20 %)    71,528,451  0.04% 
04/05/2023 -100  -830,000  0 (0.00 %)    100  830,000  200  1,660,000  71,528,451  0.00% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.