MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK DDV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
01/06/2023 10.1 (0.00 %)    975  2,576,900  2,643   760  2,832,900  3,728   -256,000
31/05/2023 10.1 (1.00 %)    753  1,954,200  2,595   769  2,667,400  3,469   -713,200
30/05/2023 10.1 (4.12 %)    1,080  3,157,000  2,923   1,263  3,870,500  3,065   -713,500
29/05/2023 9.7 (2.11 %)    602  1,594,500  2,649   848  2,151,700  2,537   -557,200
26/05/2023 9.6 (0.00 %)    622  1,194,700  1,921   600  1,684,400  2,807   -489,700
25/05/2023 9.6 (-1.03 %)    550  1,008,800  1,834   699  1,523,100  2,179   -514,300
24/05/2023 9.7 (3.19 %)    783  2,140,800  2,734   1,215  2,739,100  2,254   -598,300
23/05/2023 9.5 (3.26 %)    605  1,899,700  3,140   873  2,467,900  2,827   -568,200
22/05/2023 9.3 (1.09 %)    531  1,056,900  1,990   448  1,374,900  3,069   -318,000
19/05/2023 9.3 (1.09 %)    425  924,400  2,175   404  1,113,800  2,757   -189,400
18/05/2023 9.2 (-1.08 %)    359  495,000  1,379   423  1,176,600  2,782   -681,600
17/05/2023 9.3 (2.20 %)    847  1,983,100  2,341   733  2,013,100  2,746   -30,000
16/05/2023 9 (-4.26 %)    548  888,500  1,621   418  1,201,000  2,873   -312,500
15/05/2023 9.2 (0.00 %)    616  1,297,700  2,107   792  2,014,600  2,544   -716,900
12/05/2023 9.1 (-1.09 %)    383  1,331,700  3,477   471  1,184,700  2,515   147,000
11/05/2023 9.2 (3.37 %)    523  1,843,300  3,524   926  2,096,600  2,264   -253,300
10/05/2023 9 (1.12 %)    288  796,500  2,766   432  1,293,100  2,993   -496,600
09/05/2023 8.9 (1.14 %)    250  736,500  2,946   500  1,218,700  2,437   -482,200
08/05/2023 8.9 (7.23 %)    452  1,812,000  4,009   743  2,076,000  2,794   -264,000
05/05/2023 8.4 (1.20 %)    242  396,500  1,638   190  518,800  2,731   -122,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.