TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK CTT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
28/06/2022 14 (-9.09 %)    6,300  3,150   10  7,100  710   -800
27/06/2022 15.4 (-7.78 %)    100  100   6,700  1,340   -6,600
24/06/2022 16.7 (9.87 %)    100  100   12,600  2,520   -12,500
23/06/2022 15.2 (9.35 %)    2,300  460   10  15,500  1,550   -13,200
22/06/2022 13.9 (-9.74 %)    200  100   13  3,800  292   -3,600
21/06/2022 15.4 (10.00 %)    100  100   900  300   -800
20/06/2022 14 (0.00 %)    NaN   200  200   -200
17/06/2022 14 (0.00 %)    100  100   1,100  367   -1,000
16/06/2022 14 (0.00 %)    100  100   500  167   -400
15/06/2022 14 (7.69 %)    100  100   100  100   0
14/06/2022 13 (0.00 %)    NaN   NaN   0
13/06/2022 13 (-7.14 %)    4,600  920   1,500  1,500   3,100
10/06/2022 14 (-8.50 %)    12  13,300  1,108   15  11,900  793   1,400
09/06/2022 15.3 (-10.00 %)    300  150   21,600  2,400   -21,300
08/06/2022 17 (-8.11 %)    800  267   13  12,100  931   -11,300
07/06/2022 18.5 (-8.42 %)    100  100   1,100  550   -1,000
06/06/2022 20.2 (0.00 %)    NaN   1,600  178   -1,600
03/06/2022 20.2 (-9.82 %)    200  100   34  4,500  132   -4,300
02/06/2022 22.4 (0.00 %)    NaN   8,300  1,038   -8,300
01/06/2022 22.4 (0.00 %)    NaN   10  8,500  850   -8,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.