TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK CTF - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
17/08/2022 20.45  20.45  0.05 (0.25 %)    390,500  7,949,000,000  76,975  1,678,055,000  20.40  20.45  20.25 
16/08/2022 20.40  20.40  0.00 (0.00 %)    421,500  8,571,000,000  20.40  20.40  20.20 
15/08/2022 20.40  20.40  0.00 (0.00 %)    427,800  8,695,000,000  100,000  1,900,000,000  20.30  20.40  20.15 
12/08/2022 20.40  20.40  0.00 (0.00 %)    588,500  11,929,000,000  98,700  2,146,725,000  20.15  20.40  20.10 
11/08/2022 20.35  20.35  -0.05 (-0.25 %)    527,600  10,672,000,000  20.30  20.40  20.05 
10/08/2022 20.35  20.35  0.25 (1.24 %)    791,700  15,972,000,000  20.05  20.35  20.05 
09/08/2022 20.10  20.10  -0.50 (-2.43 %)    515,000  10,435,000,000  150,000  3,300,000,000  20.50  20.60  20.05 
08/08/2022 20.60  20.60  0.00 (0.00 %)    815,000  16,533,000,000  237,500  5,225,000,000  20.35  20.60  19.90 
05/08/2022 20.60  20.60  0.10 (0.49 %)    812,100  16,492,000,000  20.50  20.80  19.95 
04/08/2022 20.50  20.50  0.10 (0.49 %)    1,328,100  27,075,000,000  20.40  20.70  20.00 
03/08/2022 20.40  20.40  -0.40 (-1.92 %)    791,700  15,944,000,000  20.40  20.80  20.00 
02/08/2022 20.80  20.80  0.10 (0.48 %)    953,700  19,440,000,000  20.50  21.00  20.00 
01/08/2022 20.70  20.70  0.30 (1.47 %)    467,200  9,362,000,000  20.05  20.70  19.50 
29/07/2022 20.35  20.35  -0.45 (-2.16 %)    1,679,600  34,217,000,000  987,000  20,982,600,000  20.80  21.05  19.40 
28/07/2022 20.80  20.80  0.50 (2.46 %)    718,900  14,673,000,000  764,400  16,549,260,000  19.95  20.85  19.90 
27/07/2022 20.25  20.25  -1.55 (-7.11 %)    688,000  14,006,000,000  654,537  13,851,638,100  21.25  21.25  20.25 
26/07/2022 21.75  21.75  -1.15 (-5.02 %)    1,059,400  22,750,000,000  22.45  22.45  21.30 
25/07/2022 22.90  22.90  0.50 (2.23 %)    1,239,400  26,571,000,000  108,000  2,586,600,000  21.00  22.90  20.85 
22/07/2022 22.40  22.40  -1.70 (-7.05 %)    944,300  21,351,000,000  24.35  24.35  22.40 
21/07/2022 24.05  24.05  -1.45 (-5.69 %)    352,500  8,464,000,000  23.80  24.40  23.80 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.