TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK CQN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Giá
bình quân
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
05/10/2022 0.00  19.00  18.30  0.00 (0.00 %)    200  3,660,000  19.00  17.60  19.00  17.60 
04/10/2022 0.00  19.00  19.00  0.00 (0.00 %)    701  13,320,900  19.00  19.0  19.00  19.00 
03/10/2022 19.00  19.00  19.00  1.80 (10.47 %)    160  3,062,600  17.20  19.00  19.00  19.00 
30/09/2022 17.20  17.20  17.20  -1.80 (-9.47 %)    149  2,651,000  19.00  17.2  17.20  17.20 
29/09/2022 19.00  19.00  19.00  -1.40 (-6.86 %)    500  9,500,000  20.40  19.00  19.00  19.00 
28/09/2022 20.40  20.40  20.40  0.00 (0.00 %)    20.40  20.4  20.40  20.40 
27/09/2022 20.40  20.40  20.40  0.00 (0.00 %)    20.40  20.40  20.40  20.40 
26/09/2022 20.40  20.40  20.40  0.00 (0.00 %)    30  600,000  20.40  20.4  20.40  20.40 
23/09/2022 20.40  20.40  20.40  0.00 (0.00 %)    900  18,360,000  20.40  20.40  20.40  20.40 
22/09/2022 20.10  20.10  20.10  -0.30 (-1.47 %)    20,400  20.40  20.4  20.40  20.40 
21/09/2022 20.40  20.40  20.40  0.00 (0.00 %)    20.40  20.40  20.40  20.40 
20/09/2022 20.40  20.40  20.40  0.00 (0.00 %)    20.40  20.4  20.40  20.40 
19/09/2022 20.40  20.40  20.40  0.00 (0.00 %)    20.40  20.40  20.40  20.40 
16/09/2022 20.40  20.40  20.40  0.00 (0.00 %)    20.40  20.4  20.40  20.40 
15/09/2022 20.10  20.10  20.10  -0.40 (-1.95 %)    400  8,160,000  20.50  20.50  20.50  20.10 
14/09/2022 20.50  20.50  20.50  0.00 (0.00 %)    20.50  20.5  20.50  20.50 
13/09/2022 20.50  20.50  20.50  0.50 (2.50 %)    200  4,100,000  20.00  20.50  20.50  20.50 
12/09/2022 20.00  20.00  20.00  -0.60 (-2.91 %)    37,548  750,868,500  20.60  20.0  20.00  20.00 
09/09/2022 20.80  20.80  20.80  0.30 (1.46 %)    1,200  24,740,000  20.50  20.60  20.80  20.60 
08/09/2022 20.50  20.50  20.50  0.30 (1.49 %)    900  18,430,000  20.20  20.3  20.50  20.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.