TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK BTP - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
28/06/2022 16.75  16.75  -0.25 (-1.47 %)    10,400  174,000,000  16.60  16.80  16.60 
27/06/2022 16.95  16.95  -0.05 (-0.29 %)    16.95  16.95  16.95 
24/06/2022 16.95  16.95  0.25 (1.50 %)    11,900  199,000,000  16.55  16.95  16.55 
23/06/2022 16.70  16.70  0.00 (0.00 %)    100  1,000,000  16.70  16.70  16.70 
22/06/2022 16.65  16.65  -0.25 (-1.48 %)    1,200  20,000,000  16.70  16.70  16.65 
21/06/2022 16.90  16.90  0.00 (0.00 %)    3,800  64,000,000  16.70  17.00  16.65 
20/06/2022 16.90  16.90  -0.60 (-3.43 %)    11,100  187,000,000  17.40  17.40  16.80 
17/06/2022 17.45  17.45  -0.25 (-1.41 %)    13,900  236,000,000  17.15  17.45  16.95 
16/06/2022 17.70  17.70  -0.10 (-0.56 %)    1,500  25,000,000  17.30  17.90  16.60 
15/06/2022 17.80  17.80  0.50 (2.89 %)    3,100  53,000,000  18.10  18.10  17.25 
14/06/2022 17.25  17.25  -0.75 (-4.17 %)    3,500  62,000,000  16.80  18.30  16.80 
13/06/2022 17.95  17.95  0.05 (0.28 %)    5,200  87,000,000  16.70  17.95  16.70 
10/06/2022 17.90  17.90  0.20 (1.13 %)    1,900  33,000,000  17.50  17.90  17.50 
09/06/2022 17.70  17.70  -0.30 (-1.67 %)    5,000  88,000,000  18.45  18.45  17.65 
08/06/2022 17.95  17.95  0.05 (0.28 %)    5,000  91,000,000  17.95  18.50  17.60 
07/06/2022 17.90  17.90  0.50 (2.87 %)    1,000  17,000,000  17.95  17.95  17.40 
06/06/2022 17.40  17.40  -0.30 (-1.69 %)    200  3,000,000  17.95  17.95  17.40 
03/06/2022 17.70  17.70  0.40 (2.31 %)    400  7,000,000  17.95  17.95  17.70 
02/06/2022 17.30  17.30  0.00 (0.00 %)    400  6,000,000  17.30  17.30  17.30 
01/06/2022 17.30  17.30  0.00 (0.00 %)    10,300  183,000,000  18.00  18.00  17.30 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.