MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK ALT - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
ALT Nguyễn Văn Mạnh       355,600            16,600  12/05/2023  339,000  5.91  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       404,700            5,700  09/01/2023  399,000  6.96  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       480,400            32,900  21/12/2022  447,500  7.80  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       588,000            75,900  08/12/2022  512,100  8.93  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       640,500            52,600  01/12/2022  587,900  10.25  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       710,700            30,300  29/11/2022  680,400  11.86  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       749,000            38,300  28/11/2022  710,700  12.39  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       807,900            5,000  24/10/2022  802,900  14.00  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       860,900            4,700  22/08/2022  856,200  14.92  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       860,600          100    10/06/2022  860,700  15.00  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       860,500          100    10/06/2022  860,600  15.00  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       802,500            2,700  13/01/2022  805,200  14.04  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       744,100          4,600    27/12/2021  748,700  13.05  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       620,900          123,200    24/12/2021  744,100  12.97  
ALT Nguyễn Văn Mạnh       345,900          275,000    23/12/2021  620,900  10.82  
ALT CTCP Đầu tư Toàn Việt       293,627            262,500  23/12/2021  31,127  0.54  
ALT CTCP Đầu tư Toàn Việt       628,327            334,700  22/12/2021  293,627  5.12  
ALT Nguyễn Văn Mạnh               345,900    22/12/2021  345,900  6.03  
ALT CTCP Đầu tư Toàn Việt       633,427            5,100  21/12/2021  628,327  10.95  
ALT CTCP Đầu tư Toàn Việt       355,227          282,700    20/11/2020  637,927  11.12  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.